Parkeringar

Vi har många parkeringsplatser i anslutning till våra hus runtom i staden. Vi hyr bara ut parkeringsplatser till våra egna hyresgäster. För att allt ska fungera bra har vi satt upp lite regler. Mimer samarbetar med Avarn Security, som i sin tur anlitar Q-Park, för att se till att reglerna följs. Om de inte gör det, kan det resultera i p-bot med motsvarande belopp som för kommunens felparkeringsavgift.

Tänk på att där efterfrågan är stor, har vi bara möjlighet att erbjuda en bilplats per lägenhet även om du har behov av fler. I de bostadsområden där tillgången till bilplatser är god, så går det däremot bra att hyra flera samtidigt.

Våra parkeringsregler

 • Parkering är endast tillåten på anvisad plats. Kolla skyltarna. På all övrig mark är det parkeringsförbud.
 • Parkeringsplatserna gäller bara för personbilar, inte husvagnar, husbilar eller släpvagnar.
 • Parkering är inte tillåten för fordon som är avställda. Bilen måste alltså vara i trafik.
 • Bilen måste vara i sådant skick att den inte utgör en miljöfara, läcker någon form av vätska, har trasiga fönster, lyktglas eller på annat sätt faller under skrotbilsförordningen.
 • Om du använder motorvärmare är du skyldig att ta bort motorvärmarkabeln när den inte används. En ansluten kabel är spänningsförande och innebär risk för elstötar. 
 • 6-dygnsregel gäller på de flesta av Mimers parkeringsplatser. Platserna är avsedda för bilar som används regelbundet. Undantag kan medges för längre än 6 dygn med tillstånd från Mimer (gäller ej förhyrda platser).
 • Om det finns särskilda besökandeplatser hänvisar du dina gäster dit, eller till lämplig gatuparkering. Boende får inte använda de särskilda besöksplatserna.

  I- och urlastning
 • På icke anvisad plats får i- och urlastning ske om aktivitet pågår kontinuerligt. Om ingen aktivitet sker inom tio minuter övergår i- och urlastningen till parkering, vilket inte är tillåtet. Vi kan godkänna att du står en längre tid vid in- eller utflytt, men då måste du hämta tillstånd i förväg hos kvartersvärden.

  Parkeringstillstånd och sms-parkering
 • Där parkeringstillstånd behövs ska det placeras läsbart i fordonets framruta (gäller ej förhyrda platser).
 • Där sms-parkering finns - följ anvisningarna på betalautomaten, läs mer om hur du använder Q-Parks betalapp.
 • Besökande med giltigt handikappstillstånd kan parkera utan avgift upp till 24 timmar på våra avgiftsbelagda besöksparkeringar.

Avgiftsfri parkering för boende

I några av våra områden finns avgiftsfri parkering för boende. I vissa områden behövs dock ett p-tillstånd som placeras i bilen väl synligt. Tillståndet gäller endast för en bil som ägs av någon som är mantalsskriven som boende i aktuellt område. Om du använder en bil som du inte äger, till exempel tjänstebil eller hyrbil kan du kontakta ditt områdeskontor för att få ett särskilt p-tillstånd.

Parkeringsplats med laddbox

Av säkerhetsskäl bör man undvika att ladda sin bil via ett vanlig vägguttag. En laddbox är att föredra för en säker laddning. Därför erbjuder vi våra hyresgäster möjligheten att hyra en laddbox där det är tekniskt möjligt. En förutsättning för att kunna hyra en laddbox är att du har en parkeringsplats med eluttag. Om du inte har det måste du först ställa dig i kö för en sådan. Kontakta Mimers Kundcenter för mer information.

Osäker? Kontakta områdeskontoret!

Om du är osäker - kontakta ditt områdeskontor om vilka parkeringsregler som gäller i ditt bostadsområde.

Laddbox till din elbil

Om du har en elbil och en parkeringsplats med eluttag så kan vi erbjuda dig en laddbox för säker laddning. Kontakta vårt kundcenter så kan vi berätta mer om hur det fungerar.
Telefon 021-39 70 10  
E-post kundcenter@mimer.nu

Om du hyr en p-plats

Bilen måste vara i sådant skick att den inte är en miljöfara, läcker någon form av vätska, har trasiga fönster, lyktglas eller på annat sätt faller under skrotbilsförordningen. Finns motorvärmaruttag får inte sladden lämnas kvar i uttaget när den inte används.