Kunddialog

Vi är måna om att ta reda på vad våra kunder tycker om oss. Vi vill gärna ha en konstruktiv dialog så att vi kan bli ännu bättre. Vårt mål är att ha ännu högre kundnöjdhet än senaste mätningen som gav ett serviceindex på knappt 82 procent. Ett högt betyg men vår ambition är att bli ännu bättre. Vi ska bli Sveriges bästa bostadsföretag.

Varje år genomför vi en kundenkät som skickas ut till hälften av alla våra hyresgäster. Andra hälten får enkäten året därpå. De senaste mätningarna visar på en jämn, hög nivå på omkring 82-84 % nöjdhet.

Senaste mätningen – september 2016

Ett område vi har arbetat extra mycket med den senaste tiden är utemiljön. Ett område, enligt förra undersökningen, där det fanns önskemål om förbättringar. Glädjande nog syntes det även i mätningen, där Produktindex (lägenheter och utemiljö) gick från 77 % till 78 %. 

Ett område vi kommer fokuser extra på är trygghetsfrågan då många hyresgäster upplever minskad trygghetskänsla i sitt område. Dessutom anser våra kunder att den gemensamma felanmälan är ett förbättringsområde. En sån stor förändring brukar medföra en försämring i kundundersökningresultat. 

Kundenkäten ligger till grund för vårt fortsatta arbete

  

Några av Mimers medarbetare på väg för att dela ut enkäten. Med gröna banderoller med texten Hjälp oss att bli bäst! mimer

Alla synpunkter vi får in via enkäten hjälper oss med vår prioritering. Fokusomåden utifrån resultatet för det här året blir: Trygghet, Rent och Snyggt, Värme samt Välinformerad.

 

Tyck gärna till

För att göra det enkelt för såväl kunder som övriga västeråsare att lämna sina synpunkter på oss, använder vi oss av verktyget Tyck till här på vår hemsida. Alla åsikter, kommentarer och förslag – bra som dåliga – tar vi i beaktning och återkopplar givetvis till den som har lämnat synpunkten. Antalet synpunkter har minskat de senaste åren. En trolig orsak är att vi har ökat vår närvaro i sociala medier där många synpunkter kommer in.

Tyck till om Mimer

Många av oss väljer att tycka till när det är något man anser behöver förbättras. Det innebär att de flesta som lämnar en synpunkt via Tyck till är missnöjda. Flest synpunkter brukar handla om inomhusklimatet, ordning och reda i tvättstugan, tryggheten på gården och parkeringsplatser. Vi ser gärna att fler tycker till.

Tyck till om oss