Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan få bostadsanpassningsbidrag till vissa åtgärder som behövs för att anpassa bostaden så att den fungerar ändamålsenligt. Det kan handla om att ta bort trösklar, förstärka belysning, montera så kallad spisvakt eller bygga om badrummet till duschrum.

Du kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning hos Västerås stad. Bidraget är avsett för personer med alla typer av funktionsnedsättningar och ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Mer information och ansökningsblanketter hittar du via länken till Västerås stads hemsida om bostadsanpassning. Din läkare eller distriktssköterska kan också informera dig om bostadsanpassning och vid behov hjälpa dig att fylla i ansökningsblanketten.