Samhällsbyggare i ett växande Västerås

Västerås växer och Mimer har en viktig roll som samhällsbyggare. En uppgift där vi som allmännyttigt bolag bygger lägenheter och radhus för alla. Samtidigt bidrar vi till att skapa ett gemensamt engagemang för att bygga en bra livsmiljö från lägenhet, stadsdel till hela Västerås. Några exempel på kommande nyproduktioner finns i skissformat nedan. Tänk på att det är idébilder och att ändringar kan ske när husen slutligen ska byggas.

 


Mimer bildades 1920 och har sedan dess varit en viktig aktör i utvecklingen av Västerås. Från historiska träbyggnader till dagens moderna och miljövänliga trähus i sex våningar. Bilden visar Mesanseglet på Öster Mälarstrand.

 

 

Lindaren, Malmaberg, 44 lägenheter
Inflyttning hösten 2018

Allmogekulturen 10, Vallby, ca 50 lägenheter
Inflyttning vintern 2018/2019

Klippblocket, Vetterslund, ca 80 lägenheter
Inflyttning våren 2019

Välljärnet, Bäckby, ca 160 lägenheter
Preliminär inflyttning vintern 2018/2019

Ängsgärdet, ca 550 lägenheter
Hälften Mimer, prel. inflyttning våren 2019 (Etapp 1)

Jakobsbergsplatsen, ca 80 lägenheter
Inflyttning ej klart

 

Hulte och Högne, Centrum, ca 230 lägenheter
Preliminär inflyttning våren 2020 (Etapp 1)

Förseglet, Ö Mälarstrand, ca 400 lägenheter
Inflyttning ej klart

Klaudia, Herta och Kraka, Centrum
Antal lägenheter ej klart