Byte av brandvarnare på Rönnbergagatan

Byte ska göras på Rönnbergagatan 38 - 54 och information har delats ut till dig som berörs. Vi har även satt upp information i trapphusen.
Arbetet påbörjas under nästa vecka.