GrannNet

Bakgrund

I Mimers Framtidslägenhet på Vallby, 2011-2013, i Västerås presenterades ett scenario över hur vi bor och lever 2026. En av frågeställningarna handlade om sociala relationer och varför vi idag efterfrågar mötesplatser men samtidigt låser om oss i allt högre utsträckning.

Vi vet att människor som bor i hus där grannarna hejar på varandra både trivs bättre och känner sig tryggare, vilket också stödjs av forskningen. Därför ställde vi oss frågan om vi som stor fastighetsägare kunde göra något ytterligare för att förbättra grannrelationer. Det ledde till att vi skapade den digitala mötesplatsen GrannNet med syfte att engagera och skapa diskussion kring sociala frågor. Då i en fiktiv version där grannarna till exempel kunde kommunicera med varandra, använda den digitala anslagstavlan för att köpa, sälja eller bara dela med sig av till exempel för mycket sallad eller efterlysa någon att samåka med.

Vår tes var att det är enklare och mindre skrämmande att ta kontakt med varandra på gården om man först träffats i den digitala världen.

GrannNet blir på riktigt med grannarnas hjälp

GrannNet har väckt stort intresse i Framtidslägenheten, så stort att vi beslutade oss för att bygga ett GrannNet. Vi bestämde oss för att implementera den digitala mötesplatsen i ett nyproduktionsprojekt, kvarteret Råseglet på Öster Mälarstrand. De blivande grannarna bjöds in att delta i enkät och i workshops. Responsen var mycket god och många beskrev att de vill ha tillbaka känslan av att kunna knacka på hos grannen och låna en kopp socker. Närhet och trygghet var återkommande ord.

I februari 2012 flyttade de första in och de var först ut att besöka GrannNet.

Det här kan du göra på GrannNet

I dagsläget har GrannNet följande funktioner:

  • Möjlighet att bjuda in till aktiviteter, både som hyresgäst och för oss som hyresvärd
  • Receptbank
  • Anslagstavla för meddelande, kö, sälj, skänkes med mera
  • Information om grannarna, kontaktinformation och profiler (frivilligt, så klart)
  • Snackbaren, en chatfunktion
  • Fotoalbum

Viktigt att påpeka är att GrannNet är bara för de som vill. De boende går själva in och aktiverar sig som deltagare. All data försvinner när personen flyttar, även bilder och recept.


Startsidan för GrannNet - den digitala mötesplatsen.

Plattformen

För att bygga GrannNet anlitade vi den digitala produktionsbyrån Happyworks och IT-konsultbolaget byBrick. Happyworks har stått för den pedagogiska lösningen och all grafik, medan byBrick har haft ansvar för implementeringen. En utmaning för Happyworks var att skapa en plattform som upplevs så intuitiv och tilltalande att den blir det självklara valet som mötesplats för de boende i kvarteret. Att Facebook är en konkurrent är vi mycket medvetna om, men där finns inte de funktioner vi önskar och heller inte någon möjlighet att påverka innehållet för vårt ändamål.

För oss som fastighetsbolag finns det alltid en utmaning att utveckla vår dialog med våra kunder. Digitala kanaler blir en allt viktigare del av kommunikationen, som efterfrågas av boende och framtida kunder. byBrick har skapat en direktkanal med våra kunder och mellan grannarna.

Utvärdering och fortsättning

Med på workshopen som vi höll för de blivande grannarna var också beteendevetaren Ida Hult. Hon genomför under hösten 2013 och 2014 kvalitativa intervjuer med syfte att utvärdera GrannNet, men också skapa förståelse och ge insikt i de boendes önskemål och drivkrafter när det gäller grannrelationer. Utvärderingen ska sammanställas i en rapport. GrannNet kommer närmast att implementeras i Mimers Framtidsgränd.

 

 

Testa vår demo av GrannNet här! Logga in med användarnamnet mimer och lösenordet testet.