Mimers VD-blogg

2015-02-02

Det är glädjande att vi går mot ljusare tider. Jag åker från Stockholm med tåg, i stort sett samma tid varje dag, och jag tycker mig se att det blir lite ljusare varje dag. Eller så är det ett önsketänkande.

Det finns mycket att vara glad åt just nu. Mimer bygger mer och mer. I år kommer vi börja bygga 240 lägenheter och över 100 lägenheter blir inflyttningsklara; på Viksäng och Vetterstorp. Just nu har vi cirka 1 550 lägenheter på gång i olika faser. Vi vill bygga på både Vallby och på Bäckby under de närmaste åren. Går allt enligt planerna kommer vi starta bygget av 11 radhus i Vallby under hösten och planering pågår för nästan ytterligare 100 lägenheter i området.

Mimer har en delvis ny organisation från och med 2015. Den nya organisationen anpassas till de nya utmaningar som vi kommer att möta de kommande åren. Framför allt den ökade nyproduktionen, men vi kan också se att ni som bor hos oss förväntar er mer service och klara besked om när och hur vi skall åtgärda eventuella fel i era lägenheter. För att ni som bor hos oss ska vara nöjda även i fortsättningen kommer vi bland annat att ha mer fastighetsskötsel och drift i egen regi. En driftenhet inrättas och ni kommer att få se fler Mimermedarbetare ute i fastigheterna, medarbetare som också tar ett större helhetsansvar för området.

Senare i höst kommer vi att starta en central felanmälan, vilket kommer förbättra era möjligheter att nå oss för att ställa frågor om ert boende, anmäla fel eller fråga om tillval eller Plusval. Självklart kommer ni även fortsättningsvis ha kontakt med er kvartersvärd, men troligen på ett litet annat sätt än förut.

Följ oss här på vår hemsida - för det kommer många nya spännande bostadsprojekt och andra nyheter om Mimer.

Det finns inga kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

Det är glädjande att våra ansträngningar för att öka bostadsbyggandet i Västerås och hos Mimer nu blir verklighet. Bland det första som hände när jag var ny på Mimer för ett knappt år sedan var en markanvisning på Öster Mälarstrand – Mesanseglet. Vi lovade då att dels uppföra huset helt i trä och dels starta bygget innan årsskiftet. Vi lyckas med både och.

Det är även glädjande att stadens politiker är positiva till vårt förslag till bebyggelsen på Öster Mälarstrand. Mesanseglet kommer självklart att märkas med sin träfasad bland alla andra putsade fasader som har varit vilket har varit det vanliga sättet att bygga under de senaste 10-15 åren. Vi vill som det största bostadsföretaget i Västerås förnya hyresrätten men också våga bygga på nya sätt, med nya material och självklart bygga miljövänligt. Att bygga i trä är ett för mig ett mycket miljövänligt och hållbart sätt att bygga på.

Inför nästa år är nyproduktion, yttre miljö och kvalitet våra prioriterade områden. I den budget som styrelsen får presenterad den 15 december finns det en tydlig fokusering på dessa frågor – både personellt och ekonomiskt. Budgeten för yttre skötsel ökar med flera miljoner kronor. Vi kommer under 2015 börja producera 150 nya lägenheter som ska stå färdiga för inflyttning under 2016, samtidigt som över 200 lägenheter ska byggas om.

 

Trevlig 1:a advent!

/Anders

 

Det finns inga kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

Semestrarna är slut för de flesta, men sommaren är definitivt inte över. Ännu ett tag kan vi njuta av bad, sol och varma kvällar.

Sommaren har varit lugn i våra bostadsområden, inga akuta skador har rapporterats, vilket naturligtvis känns mycket bra. Våra sommararbetande ungdomar har gjort ett fantastiskt jobb så här långt och av de utvärderingar vi hittills fått in verkar de vara mycket nöjda med de tre veckor de arbetat hos oss. Jag ser detta som en början. Ambitionen och viljan är att Mimer varje sommar skall kunna erbjuda ungdomar som bor i Mimers bostadsområden ett antal veckors sommarjobb. Jag är också övertygad om att detta kommer ge långsiktiga positiva effekter i våra bostadsområden.

Fokus under hösten, liksom tidigare under året, är att öka bostadsproduktionen. Våra nya hus på Viksäng är inflyttningsklara vid årsskiftet. Intresset är stort och många har anmält sig på lägenheterna.  Under hösten börjar vi bygga Mesanseglet på Östermälarstrand och kv Stjärnhimmeln på Vetterstorp. Därutöver kommer vi också i september ta första spadtaget för vår nyproduktion på Nordanby Äng, ett projekt vi gör tillsammans med ArosEken. Totalt cirka 250 lägenheter, varav Mimer bygger ca 150. Första inflyttning kommer att ske under 2016 och kommer att pågå fram till 2019.

Hälsningar från Anders

Det finns 2 kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

Sommaren har verkligen kommit och Västerås visar sig från sin allra bästa sida. Det är underbart att vandra utmed Svartån och Mälaren och se alla glada Västeråsare.

Det händer mycket på Mimer i sommar. Jag är extra glad över att Mimer i år för första gången på väldigt många år erbjuder våra hyresgästers barn sommarjobb. 50 ungdomar under två 3- veckors perioder ges möjlighet att arbeta, tjäna pengar och lära sig mer om arbetslivet. Ungdomarna kommer på olika sätt bidra till att göra våra bostadsområden mer trivsamma och välskötta, men kommer börja med att kontrastmarkera trapporna i våra fastigheter. Det innebär en kraftig förbättring av tillgängligheten i våra fastigheter. Tillgänglighet är en viktig fråga för Mimer; våra hyresgäster blir äldre och får därmed också ett större behov av stöd och hjälp.

Mimers styrelse beslutade den 13 juni om flera nya bostadsprojekt:

• 11 radhus i Vallby. Planerad byggstart om cirka ett år
• Mesanseglet – 53 lägenheter på Östermälarstrand. Byggstart vid årsskiftet 2014/15
• Nordanby Äng. I samarbete med Aros Eken ska vi bygga  för drygt 300 lägenheter. Markarbeten påbörjas i höst och det första huset skall börja byggas våren 2015
• Skiljebo – 86 nya lägenheter i kvarteret Cedern

Utöver dessa projekt pågår planering av ytterligare ett stort antal nya projekt. Totalt arbetar vi idag med projekt som innebär att Mimer kommer att bygga drygt 700 nya hyreslägenheter i Västerås mellan 2015 och 2020. Men det räcker inte. Därför arbetar vi intensivt med att hitta ytterligare projekt för framtiden.

Det händer mycket i Västerås med omnejd under hela sommaren. Lögastrand än invigt, Mimer ansvarar för stora scenen på Cityfestivalen, Mimerscenen, för tredje året i rad. Om detta och mycket annat kan ni läsa om i vår tidning – Hemma Hos.

Ha en riktigt trevlig sommar!

Anders Nordstrand

 

Det finns inga kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

Det skrivs mycket om bostadsbyggandet i dessa dagar. Det är glädjande att frågan är aktuell och snart på var mans läppar. Det behövs byggas mer i Västerås, framför allt hyresrätter, för att möjliggöra för ungdomar att få en lägenhet, men också för att de som önskar flytta till Västerås och arbeta snabbt kan få en plats att bo på.

Mimer har just nu ett stort antal olika projekt på gång:

• 46 lägenheter på Viksäng som kommer börja förmedlas i sommar
• 90 lägenheter på Skiljebo med inflyttning under 2015
• 60 lägenheter på Vetterstorp med inflyttning också under 2015
• 50 lägenheter på Östermälarstrand med inflyttning årsskiftet 2015/16
• 11 radhus på Vallby med inflyttning 2016/17
• 100 lägenheter i kvarteren Hulte och Högne. i centrum, med inflyttning 2017/18
• 38 lägenheter i Vega med inflyttning 2016/17
• 62 lägenheter på Vetterslund med inflyttning 2017/18
• 70 lägenheter i Malmaberg med inflyttning 2017/18
• 200 lägenheter på Nordanby Äng med inflyttning mellan 2016 – 2018

Totalt innebär detta ungefär 730 lägenheter fram till 2018. Det är dock inte tillräckligt, varför vi fortsätter vårt arbete med att finna ytterligare projekt. Vårt mål är 200 lägenheter om året under de kommande 4-5 åren. Om det inte räcker, är vi beredda att bygga mer.

Samtidigt har vi fått möjlighet att öka vårt underhåll. Ytterligare 25 Mkr utöver budgeterade 111 Mkr kommer bolaget i år att lägga på underhåll i våra bostadsområden. Nödvändiga åtgärder som jag hoppas ni kommer att märka av. Vårt mål är att fortsätta hålla en hög nivå på vårt underhåll och successivt förbättra våra bostadsområden.

 

Det finns 2 kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

Bostadsfrågan är numer på allas läppar. Nästan varje dag står det något i lokal- och rikspress om byggandet om bostäder. Hyresrätten får allt mer utrymme, vilket naturligtvis glädjer mig och Mimer väldigt mycket.Hyresrätten är viktig för att ungdomarna skall kunna flytta hemifrån.  Hyresrätten är viktig för att företagen skall kunna rekrytera arbetskraft och därmed är hyresrätten viktig för att Västerås ekonomiska tillväxt och utveckling. Hyresrätten är viktig för att ge dem som inte har ekonomiska förutsättningar att köpa en bostad ett bra alternativ.

Under de senaste åren har det byggts fler bostadsrätter än hyresrätter. Under perioden 2008-2012 byggdes det endast 15 procent hyresrätter i Västerås. Mimer färdigställde 160 lägenheter på Östermälarstrand 2013. Trots det bygger Mimer för lite och därför kommer vi öka bolagets ambitioner och vår målsättning är att bygga 150 - 200 lgh per år de kommande åren.

Just nu bygger vi 46 lägenheter på Viksäng och 62 lägenheter ska under året börja byggas på Vetterstorp. Dessutom planerar vi ett antal andra projekt. På Öster Mälarstrand ska 55 lägenheter byggas i kvarteret Mesanseglet. Det har länge varit efterfrågan på tillgängliga lägenheter i Skiljebo och där kommer det att byggas cirka 90 lägenheter i direkt anslutning till Skiljebo Centrum. För stadens räkning kommer vi att bygga till äldreboendet Vallonen i Skultuna. Det finns fortfarande byggbar mark innanför Cityringen och vi avser att bygga i kvarteret Hulte och Högne, på vardera sida om Kopparbergsvägen. Förhoppningsvis kommer vi kunna bygga uppemot 200 lgh och samtidigt skapa en ny spännande stadsbild. Vi planerar även för 60 bostäder på Vetterslund, kv Klippblocket, för 70 lägenheter på Malmaberg, kv Lindaren, och för 30-50 lägenheter på Skallberget, kv Orren.

Vi avser även att bygga i Vallby. 10-12 radhus för större familjer och ett 30-tal lägenheter för ungdomar, studenter och ensamhushåll. Möjligheten att flytta inom området är stort och därför är dessa nya lägenheter ett välkommet tillskott för de som bor i området. Vi arbetar även med andra ideér och förslag som tillsammans innebär produktion av 200 lägenheter innanför Cityringen och cirka 200 lägenheter runt om i Västerås. Mer information kommer längre fram.
Mimer är redo att bygga mer. Förberedelserna pågår just nu för fullt.

Vi hörs!

Anders nordstrand

Det finns 1 kommentar på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

I onsdags var jag med om invigningen av Nordens största solcellspark, Megawattparken, som ligger strax utanför Västerås vid E18. Över 90 stora solceller. Var och en är på 70 m², dvs lika stora som en lägenhet på 2 r o k. Det var imponerande och det kändes samtidigt som jag var med om en del av framtiden. Solen kommer att stå för en allt större del av vårt behov av energi. Enligt Anna-Karin Hatt, vår energiminister och som också invigde solcellsparken, tror forskare att två tredjedelar av vår energi 2060 kommer från solen.

Mimer var förstås först med att köpa el från solcellsparken och en liten del av den el som ni kommer att använda i lägenheterna kommer från solcellerna utanför Västerås. Det kan vara värt att tänka på när ni kör förbi dem på väg hem i bilen. Vi har ju även köpt ett vindkraftverk som kommer att starta sin produktion i höst. 40 procent av elen som förbrukas i källare, trapphus, till hissar med mera kommer att försörjas av detta vindkraftverk. Mimer tillsammans med er alla hyresgäster tar ett stort ansvar för en bättre miljö idag och i framtiden. Tänk framåt nu - är Mimers miljödevis. Vårt engagemang i Megawattparken och vår investering i vindkraftverket är två exempel på det.

Det finns inga kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

Under de senaste veckorna har det i media varit stor uppmärksamhet på behovet av fler hyresrätter. Mimer kan och vill bygga mer än vad vi gör idag. De senaste åren har Mimer byggt omkring 90 lägenheter per år och under åren 2012-2014 kommer vi bygga cirka 70 lägenheter per år. Med tanke på den höga efterfrågan, tycker vi att det är alldeles för lite.

Vi kommer därför under 2014 dammsuga Västerås på byggbar mark och ta fram en lång lista på platser som vi tycker att vi borde bygga nya hyresrätter på. Det finns mark inom vårt eget bestånd, på kommunal och privat mark som är lämplig för bostadsbyggande. Vi vill bygga för alla Västeråsare – vilket innebär att Mimer måste kunna bygga på olika platser i staden och bostäder med olika standarder och olika hyresnivåer. Vi måste kunna erbjuda ett boende som västeråsarna vill ha – i alla fall om vi vill bli – Sveriges bästa bostadsbolag.

Olika former av profilboende eller livsstilsboende är intressant även för Mimer och jag är övertygad om att det kan locka många. Trygghetsboende är ett sådant boende som jag tror att många äldre, som har svårt att klara sitt nuvarande boende, skulle uppskatta. Jag har sett många exempel på personer som i senior- eller trygghetsboenden, vid hög ålder skaffat sig nya vänner, även livskamrater, och därmed förbättrat sina liv. Det kanske värsta som kan hända när man blir äldre är att bli ensam. Senior – och trygghetsboende är en förnämlig boendeform för att minska just ensamheten.

Under 2014 kommer vi att göra en översyn av nuvarande koncept för +55 boendet – Lätt att leva. Målet är att göra seniorboendet än mer attraktivt. Tillgängligheten kommer att ses över och erbjudandet bli bättre och tydligare. Vi lovar att återkomma om det.

Anders

Det finns 2 kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

I dag har jag besökt Jobbpunkt Väst och fått en utförlig beskrivning av den verksamhet som bedrivs på Bäckby. Jag är imponerad över det resultat som Jobbpunkt Väst har. Att få över 70 procent av alla arbetslösa som genomgår programmet till jobb eller utbildning är imponerande. Jag tror få andra uppvisar ett liknande resultat i Sverige.

Det är också glädjande att Mimers koncept blivit en förebild i landet. Halmstads Bostadsbolag är ett av de bolag som startat upp en liknande verksamhet och deras resultat är också mycket bra. Örebro bostäder har sedan ett antal år tillbaka ett liknande koncept, också döpt efter vårt. Det är roligt.

Mimer vill gärna utveckla och utöka denna verksamhet framöver. Vi tror att vår närhet till över 11 000 västeråsare, genom att de bor hos oss, ger oss större möjligheter att uppnå goda resultat både för den arbetssökande som för Mimer, bostadsområdet och för Västerås stad.

Bland annat kommer vi under 2014 ordna sommarjobb för ungdomar som bor hos Mimer. Vi har ett stort antal uppgifter som passar att göra under sommaren. Samtidigt som bostadsområdena blir finare och renare får ungdomarna sysselsättning, lön och en arbetslivserfarenhet. Och möjlighet att göra nytta. Det behöver vi alla.

Vi vill nu få andra företag att engagera sig i detta arbete. Jag har därför i dagarna bjudit in företag i Västerås att delta i ett nätverk. Nätverket ska erbjuda jobb och praktik till personer som idag är utan arbete i Västerås.

Du är varmt välkommen att vara med.

 

 

 

Det finns inga kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

Sitter på mitt rum och tittar ut över Svartån och de fantastiskt fina röda husen på andra sidan ån. Det är en mycket fin miljö som var mycket lätt att snabbt tycka om. Att de också tillhör Mimer gör det från mitt perspektiv ännu bättre. Att kunna erbjuda kulturhus mitt i stan, radhus i Skultuna, nya hyreslägenheter vid Mälarens strand, vackra femtiotalshus och nyrenoverade lägenheter i flera bostadsområden gör Mimer till en hyresvärd som kan erbjuda många olika boendemiljöer, hyresnivåer och kvaliteter.

Men vi är inte nöjda med detta. Mimer vill bygga fler lägenheter, lägenheter som passar dig som bor i Västerås och för dig som vill flytta till Västerås. Vi kommer därför ta reda på mer om de önskemål du har för att vi skall kunna bygga rätt. Det gäller lägenhetsstorlekar, övriga utrymmen, gårdar och parkerna och naturligtvis var i Västerås du tycker vi skall bygga.

Vi kommer också intensifiera våra ansträngningar för att få fram fler projekt och förhoppningsvis kan jag återkomma på hemsidan inom kort med våra nya bostadsprojekt.

Till sist - ett litet kulturtips: Helen Sjöholm kommer till Västerås den 12 oktober. Hon kommer att bjuda på både gammalt och nytt. Evenemanget sker i Konserthuset och biljetter kan du köpa bland annat i Västerås Turistbyrå.

 

Det finns inga kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera