Mimers VD-blogg

Jag vill återigen tacka för en fantastisk tid på Mimer och jag hade aldrig tänkt att det skulle bli så här kort. Att fått vara VD på Mimer har varit mitt bästa arbete hittills och säkert det bästa jobbet inom allmännyttan.

Jag är mycket stolt över vad vi åstadkommit under så kort tid som 2,5 år. Det är knappt möjligt att räkna upp allt som vi gjort. Jag är stolt över att flera av de förändringar som skett kommer från er och att jag har fått möjlighet att förverkliga dem med stort stöd av er alla på Mimer. Grunden för en fortsatt positiv utveckling för Mimer är lagd och jag är övertygad om att Mimer kommer att nå målet som Sveriges bästa bostadsbolag. Jag är övertygad om att vi kommer att ses framöver och att jag kommer få använda Mimer som ett gott exempel på vad allmännyttan kan åstadkomma.

(Mikael Söderberg, affärsutvecklingschef på Mimer, är tf VD tills det att en ny VD tillträder eftet Anders Nordstrand som blivit ny VD för SABO)

 

 

  

 

 

Det finns inga kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

Ett nytt år har tagit sin början och med det nya året kom också vintern till slut. Under 2015 har Mimer påbörjat över 200 nya lägenheter och ca 100 familjer har kunnat flytta in i nya lägenheter på Viksäng och på Vetterstorp. I mitten av februari flyttar ytterligare ett 30 tal familjer in i sina nya lägenheter på Vetterstorp. Under 2016 kommer Mimer färdigställa 148 nya lägenheter.

Bostadsbyggandet är fortfarande Mimers viktigaste fråga. Idag står drygt 40 000 personer i vår bostadskö. På två år har kön vuxit med över 10 000 personer. Med en ökande befolkning i Västerås behövs ytterligare bostäder, troligen fler än de 1 000 lägenheter per år som staden har som mål. Staden har ett krav på Mimer att bygga minst 200 lägenheter per år. Redan under 2016 kommer Mimer byggstarta ca 280 lägenheter och vi har möjlighet att öka detta ytterligare om det behövs.

Nya digitala tjänster

Vi kommer under 2016 erbjuda fler digitala tjänster via vår hemsida. Under början av 2016 kommer det bli möjligt att teckna hyresavtal digitalt och det kommer även bli möjligt att säga upp sin lägenhet via Mimers hemsida. Vi arbetar för att erbjuda ytterligare tjänster via hemsidan för att underlätta för dig som hyresgäst i dina kontakter med Mimer.

Förbättrad felanmälan

Med början i februari kommer delar av Mimers hyresgäster kunna anmäla fel i lägenheten till en ny gemensam felanmälan direkt via Mina sidor på webben, vår app eller telefon. Genom vår gemensamma felanmälan kommer du som hyresgäst kunna följa ditt ärende - när och hur felet åtgärdas. Du ska kunna följa ärendet via ”Mina sidor”. Vår plan är att alla hyresgäster ska omfattas av den gemsamma felanmälan innan sommaren.

Egen driftsavdelning

Genom att bolaget bildat en egen driftavdelning kommer vi också utföra mer av arbetet i fastigheterna i egen regi och du kommer därmed se fler av Mimers egen personal i området.

Jag hoppas du kommer uppleva dessa förändringar positivt och att servicen till dig som boende hos Mimer blir bättre och bättre.

/Anders

 

 

Det finns 2 kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

Fastigheterna på Vetterstorp är nästan 60 år gamla. Alla installationer, avlopp, el, hiss med mera är slut och det går inte längre att lappa och laga. Lägenheterna är omoderna och saknar bl a frys. Under de senaste åren har antalet vattenskador varit många och kostnaderna för att lappa och laga har varit stora.

Innan ombyggnaden skickade vi ut en enkät till alla boende. Det förslag till ombyggnad som Mimer har föreslagit bygger sålunda på vad våra boenden har önskat.

Sedan Mimer presenterade förslaget till ombyggnad har Mimer träffat Hyresgästföreningen fem (5) gånger angående Vetterstorp. Mimer har också träffat en grupp hyresgäster vid två olika tillfällen för att diskutera vårt förslag till ombyggnad. Av våra diskussioner framgår med stor tydlighet att de boende till allra största delen vill att vi genomför de åtgärder som föreslagits, Däremot vill de att det bör finnas möjlighet för de boende att välja olika nivåer på upprustningen.

Mot bakgrund av den senaste tidens diskussioner med de boende kommer vi erbjuda de boende möjlighet att välja olika nivåer. Exakt hur valen kommer att se ut är ännu inte klart.

Vårt förslag är i korthet följande:

 1. Vid en total ombyggnad av hela fastigheten utan olika nivåer på renoveringen ligger den föreslagna hyresförändringen på i genomsnitt 62 procent. Höjningen ligger på mellan 40 och 72 procent. Ev hyresförändringar vid en mindre ombyggnad är ännu inte klar. Den hyresnivå vi föreslagit ligger något under den nivå som Hyresgästföreningen redan för ett år sedan accepterat med en privat värd i samma område för nästan samma ombyggnad.
 2. Höjningen föreslås ske stegvis under 5 år. Om det blir olika ombyggnadsnivåer kan det bli olika alternativ även här.
 3. Vi kommer erbjuda de som bor i de fastigheter som renoveras att flytta till annan bostad inom fastigheten, inom området eller i närliggande områden. Vi kommer att ha enskilda samtal med varje hyresgäst och i samband med dessa kommer vi ta upp denna fråga.
 4. Vi kommer erbjuda olika nivåer på ombyggnaden. Vi är idag dock inte klara med hur dessa alternativ kommer att se ut.

Vad händer nu?

 1. Vi kommer att förhandla vidare med Hyresgästföreningen under de kommande veckorna och vi hoppas att vi kommer bli överens inom kort.
 2. Så snart vi har en överenskommelse kommer vi bjuda in alla boenden på nya möten för att berätta om det slutliga förslaget.
 3. Därefter kommer vi träffa samtliga boende för enskilda samtal för att diskutera den enskilda hyresgästens önskemål.
 4. Varje enskild hyresgäst måste godkänna renoveringen och först när vi har underskrift av alla kan ombyggnaden påbörjas.

/Anders Nordstrand

 

 

Det finns inga kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

Vi vill ha ett regelverk som är rättvist, transparant och lätt att förstå. Vi vill också skapa en långsiktig stabil ekonomi för bolaget som skapar förutsättningar för ett högt bostadsbyggande, bra underhåll samt god service och nöjda hyresgäster. Därför inför Mimer nya regler för att få en bostad. De nya reglerna gäller från och med den 1 september och är bättre anpassade till dagens situation på bostadsmarknaden. De syftar till att skapa balans mellan bolagets affärsmässighet och samhällsansvar.

De nya reglerna syftar till att fler ska kunna erbjudas att få en bostad hos Mimer och till en ökad rörlighet i beståndet. De nuvarande trösklarna ska bli lägre och därmed blir det lättare att få en bostad hos oss. Det nya regelverket är anpassat till den nya tidens krav och uppfattningar. Förutom ett nytt regelverk möter vi upp med nyproducerade bostäder. Enbart i år börjar vi bygga cirka 240 nya lägenheter och fram till 2020 ska vi bygga 1 000 nya bostäder i Västerås. Det är mer än Mimer byggt sedan 1970-talet. Glädjande är att vi även kan bygga nytt på Vallby och i andra av våra äldre områden, inte bara i centrum och Mälarnära områden.

Du kan läsa mer om våra nya regler på hemsidan under ”Om vår uthyrning”.

Jag är övertygade om att dessa förändringarna skapar förutsättningar för fler att få en bostad, eller en bostad som bättre lämpad för olika personers behov. De kommer bidra till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

Jag är övertygade om att vi med de nya reglerna bättre lever upp till de krav och önskemål som du som hyresgäst hos Mimer eller som boende i Västerås ställer på ett modernt och framsynt bostadsföretag.

Anders Nordstrand

 

Det finns 2 kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

Sommaren har kommit, men inte det fina vackra sommarvädret (än). Cityfestivalen har dragit igång idag och just nu när jag skriver detta regnar det kraftigt, en dryg timma innan jag ska hälsa alla Västeråsare välkomna till Mimerscenen.

Det händer mycket på Mimer i sommar. Även i år har vi kunnat erbjuda våra hyresgästers barn sommarjobb. Knappt 50 ungdomar ges under 4 veckor möjlighet att arbeta, tjäna pengar och lära sig mer om arbetslivet.

Förbättrad yttre miljö för ökad trivsel

Under det här året satsar bolaget särskilt på att förbättra den yttre miljön. Jag är säker på att många av er märker av det intensiva arbete som pågår på våra gårdar, lekparker, parkeringar, parkvägar m m. Men det är inte enbart utemiljön som rustas upp. Underhållsåtgärderna är fler än på många år. Åtgärder som många av er berörs av och som jag hoppas ni uppskattar, även om det är stökigt precis när det sker.

Vi bygger för framtiden

Mimer kommer påbörja byggandet av cirka 240 lägenheter i år och möjligen omkring 350 lägenheter nästa år. Idag arbetar vi med 8 olika detaljplaner och totalt har Mimer knappt 2 000 lägenheter i olika projekt för framtiden. Mimers arbete för att skapa fler lägenheter i Västerås är viktigt för alla som vill ha en bostad i vår stad. Men det är också viktigt för arbetsmarknaden och för den ekonomiska utvecklingen i kommunen och i regionen.

Mycket på gång även i Västerås

Som vanligt händer det mycket i Västerås med omnejd under sommaren. Lögastrand invigdes förra året, men är ännu bättre i år har jag förstått. Mimer ansvarar för stora scenen på Cityfestivalen, Mimerscenen, för fjärde året i rad. Dessutom går Västerås Triathlon av stapeln den 18-19 juli och Aroscupen den 25-28 juni. Detta och mycket annat kan ni läsa om i vår tidning – Hemma Hos. Som vanligt delas sommarnumret ut till alla Västeråsare.

Ha en riktigt trevlig sommar!

Anders Nordstrand

Det finns inga kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

Nu verkar våren ändå har kommit på allvar, även om det är lite småkallt när jag går till jobbet tidigt på morgonen. Tydliga vårtecken är alla fantastiska vårblommor som kommer upp i våra rabatter. Sandsopningen är också ett säkert vårtecken - nu skall vi göra fint i våra bostadsområden.

Ett av Mimers prioriterade områden i år är utemiljön. Aldrig tidigare har vi avsatt så mycket pengar på att rusta och förnya utemiljön. Här kommer ett axplock av det vi kommer att göra:

 • Rektorsgatan 5 på Kyrkbacken
  Där tar vi bort 70-talsbyggnationer och gör nya mer tidsenliga.
 • Karlsgatan 26-28, centrala stan
  Vi gör om uteplatserna, tar bort en häck och växter mellan uteplatserna samt sätter upp nytt plank med rosor ut mot gatan.
 • Regementsgatan 47-63, Viksäng
  Barnen och en konstnär kommer tillsammans bygga ”Vindarnas hus”. På Regementsgatan 17 kommer vi bygga för barnens lek i naturmiljö på kullen/i skogen.
 • Lantvärnsgatan 4, Oxbacken
  Vi gör om hela gården så att den ska bli trevlig att vara på och tar fram redskap som även kan roa barn och barnbarn. De gamla fruktträden ska beskäras.
 • Puddelugnsgatan 2-66/Axel Oxenstiernas gata 3- 57, Bäckby
  Vi kommer riva alla staket på baksidorna och istället plantera häckar mot gemensamma ytorna. Det blir också nya staket mellan uteplatserna.

Det var en del av det vi kommer att göra. Jag är säker på att ni tydligt kommer att märka vår satsning på utemiljön under våren.

Häromdagen hade jag förmånen att få hälsa 100 ungdomar som bor i Mimer välkomna till anställningsintervju. 50 av dem kommer få chans att jobba hos Mimer i sommar. Jag är djupt imponerad över den framåtanda och vilja som dessa ungdomar visar. Jag är också mycket stolt och glad över att Mimer kan ge hyresgästernas barn denna möjlighet till arbete och att få arbeta i det område de själva bor. Förutom att arbeta i våra fastigheter kommer de få kunskap om ekonomi, om hur det fungerar att bo i hyresrätt och hur arbetsmarknaden ser ut.

Vi alla på Mimer ser fram emot att få hälsa 50 av dessa fantastiska ungdomar till oss i sommar.

Ha en riktigt trevlig vår!

 Anders 

Det finns 2 kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera
2015-02-02

Det är glädjande att vi går mot ljusare tider. Jag åker från Stockholm med tåg, i stort sett samma tid varje dag, och jag tycker mig se att det blir lite ljusare varje dag. Eller så är det ett önsketänkande.

Det finns mycket att vara glad åt just nu. Mimer bygger mer och mer. I år kommer vi börja bygga 240 lägenheter och över 100 lägenheter blir inflyttningsklara; på Viksäng och Vetterstorp. Just nu har vi cirka 1 550 lägenheter på gång i olika faser. Vi vill bygga på både Vallby och på Bäckby under de närmaste åren. Går allt enligt planerna kommer vi starta bygget av 11 radhus i Vallby under hösten och planering pågår för nästan ytterligare 100 lägenheter i området.

Mimer har en delvis ny organisation från och med 2015. Den nya organisationen anpassas till de nya utmaningar som vi kommer att möta de kommande åren. Framför allt den ökade nyproduktionen, men vi kan också se att ni som bor hos oss förväntar er mer service och klara besked om när och hur vi skall åtgärda eventuella fel i era lägenheter. För att ni som bor hos oss ska vara nöjda även i fortsättningen kommer vi bland annat att ha mer fastighetsskötsel och drift i egen regi. En driftenhet inrättas och ni kommer att få se fler Mimermedarbetare ute i fastigheterna, medarbetare som också tar ett större helhetsansvar för området.

Senare i höst kommer vi att starta en central felanmälan, vilket kommer förbättra era möjligheter att nå oss för att ställa frågor om ert boende, anmäla fel eller fråga om tillval eller Plusval. Självklart kommer ni även fortsättningsvis ha kontakt med er kvartersvärd, men troligen på ett litet annat sätt än förut.

Följ oss här på vår hemsida - för det kommer många nya spännande bostadsprojekt och andra nyheter om Mimer.

Det finns 2 kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

Det är glädjande att våra ansträngningar för att öka bostadsbyggandet i Västerås och hos Mimer nu blir verklighet. Bland det första som hände när jag var ny på Mimer för ett knappt år sedan var en markanvisning på Öster Mälarstrand – Mesanseglet. Vi lovade då att dels uppföra huset helt i trä och dels starta bygget innan årsskiftet. Vi lyckas med både och.

Det är även glädjande att stadens politiker är positiva till vårt förslag till bebyggelsen på Öster Mälarstrand. Mesanseglet kommer självklart att märkas med sin träfasad bland alla andra putsade fasader som har varit vilket har varit det vanliga sättet att bygga under de senaste 10-15 åren. Vi vill som det största bostadsföretaget i Västerås förnya hyresrätten men också våga bygga på nya sätt, med nya material och självklart bygga miljövänligt. Att bygga i trä är ett för mig ett mycket miljövänligt och hållbart sätt att bygga på.

Inför nästa år är nyproduktion, yttre miljö och kvalitet våra prioriterade områden. I den budget som styrelsen får presenterad den 15 december finns det en tydlig fokusering på dessa frågor – både personellt och ekonomiskt. Budgeten för yttre skötsel ökar med flera miljoner kronor. Vi kommer under 2015 börja producera 150 nya lägenheter som ska stå färdiga för inflyttning under 2016, samtidigt som över 200 lägenheter ska byggas om.

 

Trevlig 1:a advent!

/Anders

 

Det finns inga kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

Semestrarna är slut för de flesta, men sommaren är definitivt inte över. Ännu ett tag kan vi njuta av bad, sol och varma kvällar.

Sommaren har varit lugn i våra bostadsområden, inga akuta skador har rapporterats, vilket naturligtvis känns mycket bra. Våra sommararbetande ungdomar har gjort ett fantastiskt jobb så här långt och av de utvärderingar vi hittills fått in verkar de vara mycket nöjda med de tre veckor de arbetat hos oss. Jag ser detta som en början. Ambitionen och viljan är att Mimer varje sommar skall kunna erbjuda ungdomar som bor i Mimers bostadsområden ett antal veckors sommarjobb. Jag är också övertygad om att detta kommer ge långsiktiga positiva effekter i våra bostadsområden.

Fokus under hösten, liksom tidigare under året, är att öka bostadsproduktionen. Våra nya hus på Viksäng är inflyttningsklara vid årsskiftet. Intresset är stort och många har anmält sig på lägenheterna.  Under hösten börjar vi bygga Mesanseglet på Östermälarstrand och kv Stjärnhimmeln på Vetterstorp. Därutöver kommer vi också i september ta första spadtaget för vår nyproduktion på Nordanby Äng, ett projekt vi gör tillsammans med ArosEken. Totalt cirka 250 lägenheter, varav Mimer bygger ca 150. Första inflyttning kommer att ske under 2016 och kommer att pågå fram till 2019.

Hälsningar från Anders

Det finns 2 kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera

Sommaren har verkligen kommit och Västerås visar sig från sin allra bästa sida. Det är underbart att vandra utmed Svartån och Mälaren och se alla glada Västeråsare.

Det händer mycket på Mimer i sommar. Jag är extra glad över att Mimer i år för första gången på väldigt många år erbjuder våra hyresgästers barn sommarjobb. 50 ungdomar under två 3- veckors perioder ges möjlighet att arbeta, tjäna pengar och lära sig mer om arbetslivet. Ungdomarna kommer på olika sätt bidra till att göra våra bostadsområden mer trivsamma och välskötta, men kommer börja med att kontrastmarkera trapporna i våra fastigheter. Det innebär en kraftig förbättring av tillgängligheten i våra fastigheter. Tillgänglighet är en viktig fråga för Mimer; våra hyresgäster blir äldre och får därmed också ett större behov av stöd och hjälp.

Mimers styrelse beslutade den 13 juni om flera nya bostadsprojekt:

• 11 radhus i Vallby. Planerad byggstart om cirka ett år
• Mesanseglet – 53 lägenheter på Östermälarstrand. Byggstart vid årsskiftet 2014/15
• Nordanby Äng. I samarbete med Aros Eken ska vi bygga  för drygt 300 lägenheter. Markarbeten påbörjas i höst och det första huset skall börja byggas våren 2015
• Skiljebo – 86 nya lägenheter i kvarteret Cedern

Utöver dessa projekt pågår planering av ytterligare ett stort antal nya projekt. Totalt arbetar vi idag med projekt som innebär att Mimer kommer att bygga drygt 700 nya hyreslägenheter i Västerås mellan 2015 och 2020. Men det räcker inte. Därför arbetar vi intensivt med att hitta ytterligare projekt för framtiden.

Det händer mycket i Västerås med omnejd under hela sommaren. Lögastrand än invigt, Mimer ansvarar för stora scenen på Cityfestivalen, Mimerscenen, för tredje året i rad. Om detta och mycket annat kan ni läsa om i vår tidning – Hemma Hos.

Ha en riktigt trevlig sommar!

Anders Nordstrand

 

Det finns inga kommentarer på inlägget. Läs kommentarer/kommentera