Nordanby

Nordanby är en stadsdel under omvandling. Intill ett äldre villaområde och Nordanby Gård utvecklas Nordanby Äng. Ett nytt bostadsområde med ängar, parkmiljöer och odlingsmöjligheter för de boende.

På Nordanby Äng bygger Mimer ca 240 lägenheter med inflyttning 2017-2019.

Läs mer om Nordanby Äng