Nordanby

Intill ett äldre villaområde och Nordanby Gård utvecklas Nordanby Äng av Mimer tillsammans med Aroseken. Ett nytt bostadsområde med ängar, parkmiljöer och odlingsmöjligheter för de boende. Här, i den gamla ruinen, finns ett växthus. Perfekt för den trädgårdsföreningen som kommer startas.

På Nordanby Äng bygger Mimer 231 lägenheter med inflyttning 2017-2019.

Lågenergihus i trä

Alla hus kommer vara energieffektiva, vilket innebär att de villkor som gäller för Västerås stads definition av lågenergihus uppfylls. De fyra Ängstornen byggs i trä av Lindbäcks; inomhus i en torr och säker miljö. Det ger friska hus och kortare monteringstider på plats, med andra ord en kostnadseffektiv lösning.

Om Nordanby Äng

Nordanby Äng ligger söder om Norrleden och väster om Bergslagsvägen i Västerås. Det är ett område med högt kulturhistoriskt värde där Nordanby Gård har utgjort juvelen i kronan.

Nordanby Gård är den vackra, rosa herrgårdsbyggnaden som ligger på Nordanby Äng och vetter mot Bergslagsvägen. På baksidan finns en underbar parkliknande miljö med äppelträd som ger rikligt med saftig frukt.

Läs mer om Nordanby Äng