Nordanby Äng - som på landet, fast i stan!

Läs mer om hur det är att bo hos oss Se bilder och planlösningar för Lametthuset Kontakta oss gärna

Intill kulturhistoriska Nordanby Gård bygger vi, tillsammans med Aroseken, ett nytt bostadsområde, Nordanby Äng. Mimer bygger cirka 230 lägenheter fördelade i sex olika hus. Lägenheterna är från 1-5 rum och kök - 40 till 105 kvadratmeter. Uthyrning är till stor del klar förutom för det sista huset, Nordporten. Uthyrning av Nordporten sker hösten 2017 med inflyttning i maj 2018.

Ängstornen - modernt boende mitt på ängen

Ängstornen är fyra punkthus mitt i området. De första husen som är klara har 70 lägenheter fördelade på sex och sju våningar. Lägenheterna ligger på 40 till 65 kvadratmeter och håller en hög standard. I etapp två byggs de sista två husen med totalt 55 lägenheter.  Adress: Fiholmsgatan 14-16 och Vikhusgatan 5-7. Beräknad inflyttning för det två sista Ängstornen är vintern 2017/2018.
Läs mer om Ängstornen

Parkflygeln - hög standard med lyxig känsla

Parkflygeln har ett tilltalande uttryck med sin svängda form och eleganta träfasad. Ett hus som ger norra infarten till Västerås ett majestätiskt intryck. Det är totalt 62 lägenheter, från två- till femrumslägenheter, 49 till 105 kvadratmeter. Adress: Fiholmsgatan 7-15. Inflyttat och klart.
Läs mer om Parkflygeln

Nordporten - det moderna huset i norr

Nordporten är det sista huset Mimer bygger på Nordanby Äng och är det som ligger mest norrut på området. Huset blir fyra våningar högt med fyra trappuppgångar. Nordporten har 44 lägenheter, 28 tvåor och 16 treor, från 51 till 71 kvadratmeter. Adress: Fiholmsgatan 4-10. Hit kan du flytta i maj 2018.
Läs mer om Nordporten

Rökfria hus

I vår nybyggnation har vi skapat konceptet "Rökfria hus". Det är något som har efterfrågats – främst från hyresgäster som mår dåligt av röken. För en astmatiker kan ett rökfritt boende vara livsviktigt. Utöver lägenheten och de gemensamma utrymmen är balkongen/uteplatsen, innergården och området närmast huset också rökfria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordanby Äng 

Byggstart: 2015 och 2016
Uthyrning:
2016 och 2017
Inflyttning: Våren 2017 - våren 2018

Husen

Antal lägenheter: Mimer bygger cirka 230 lägenheter
Lägenhetsstorlekar: Ca 20 % 1:or, 40 % 2:or, 40 % 3:or samt några 4:or och 5:or
Hustyper: 
Ängstornen:
4 punkthus på 5-7 våningar.
Parkflygeln: 1 S-format hus på 4-5 våningar
Nordporten: 1 lamellhus på 4 våningar.
Energi: Byggnaderna kommer vara energisnåla och inte förbruka mer än 75 kWh/m2 enligt Swebys modell (motsvarar 60 kWh/m2 (A-temp) enligt Västerås stads krav)
Varmvatten: 
Individuell mätning och debitering
Förråd: På vindarna

Gården

Miljöbod: Underjordsbehållare på fyra platser i området av typen Molok Domino
P-platser: Utvändigt, ca 50 % med motorvärmaruttag
Cykelplats: 2 platser/lägenhet i låsta cykelförråd på gårdarna
Gården: Området kommer att präglas av ängs- och parkmiljö med möjlighet för de boende att odla.

     

 

 

  • Nyheter om projektet

    Nordanby Äng

Står du i vår bostadskö?

För att kunna anmäla ditt intresse för projektet behöver du först ställa dig i vår bostadskö. Det gör du snabbt och enkelt här.

Klicka här för att ställa dig i vår bostadskö!