Tidplan

 

 

Tidplan för Etapp 1

Ombyggnationen av Etapp 1 är klar

Adresser Etapp 1
Parstugug. 1–35
Backstugug. 2–18
Gäststuguv. 2–22
Gäststuguv. 1–15


Preliminär tidplan för Etapp 2

Ombyggnationen av Etapp 2 är klar

Juni 2014 – oktober 2015
Högloftsv. 2–18
Högloftsv. 1–13
Portliderv. 2–10
Portliderv. 1–21
Loftbodsv. 2–8


Preliminär tidplan för Etapp 3

April 2015 – november 2016
Loftbodsv. 10–24
Allmogepl. 2–34
Allmogepl. 19–23
Antikvariev. 8–10

 

 

 

Här ser du tidplanen för etapp 3 - Vallby

 

 

 

 

 

 

  

Tillstånd och medbestämmande

Sedan ett antal år tillbaka är det lagstiftat att alla hyresgäster skriftligen måste godkänna åtgärder som höjer standarden i en fastighet. Lagen finns till för att hyresgäster ska ha möjlighet att påverka en ombyggnation och för att undvika att en fastighetsägare ska sätta igång en renovering utan hyresgästernas vetskap.

De hyresgäster som motsäger sig standardhöjningen får pröva sitt ärende i hyresnämnden och hyresgästen måste då kunna ange sakliga skäl till att ombyggnationen inte ska genomföras.