Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segre­gerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

Vid såväl ny- som ombyggnation arbetar vi aktivt för att säkerställa en ekonomisk hållbarhet. Vi satsar på förnyelsebart material och ser till hela produktionskedjan.

Vi bygger för framtiden

Byggandet har börjat ta fart i Sverige. Siffror från SCB visar att antal påbörjade lägenheter under 2016 var på över på cirka 60 000. Det är mer än en dubblering jämfört med året innan.

Antalet lägenheter med planerad byggstart 2017 ligger på omkring 430 lägenheter. Året därefter ligger planen på ungefär samma nivå. Under 2019 höjer vi ribban ännu mer.

Illustrerad Västeråskarta med områdesnamnen