Läxhjälpen

Läxhjälpen är en konkret insats som angriper det som är ett av Sveriges största problem i dag; bristen på integration som leder till att allt fler unga inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället. Vi på Mimer har samarbetat med Stiftelsen Läxhjälpen och Bäckbyskolan sedan våren 2015.

Från att ha stöttat 15 elever med regelbunden läxhjälp, sex timmar varje vecka, ger vi sedan hösten 2015 den möjligheten till 30 elever. Vi agerar på skolans tuffare situation, genom att ge fler den här värdefulla möjligheten.

- Allas vårt gemensamma mål måste vara att varenda elev ska lämna högstadiet med godkända betyg. Vi vill uppmana fler företag att stödja Läxhjälpen och ungdomarna i Västerås, säger Anders Nordstrand, VD på Mimer.

 Deltagare i LäxhjälpenDeltagare i Läxhjälpen får hjälp av en student.

Ett samarbete för Bäckbyskolans elever

Skolverkets rapporter bekräftar att ett antal skolor i Västerås har fått det tuffare. Bäckbyskolan har tillsammans med flera andra skolor många elever som nyligen kommit till Sverige och behöver ett stort stöd i undervisningen.

- På Bäckbyskolan jobbar vi med ett stort kunskapsfokus och inre hållbara strukturer. Att få den hjälpen vi nu får från Stiftelsen Läxhjälpen och Mimer, betyder oerhört mycket för oss och för våra elever, vi är väldigt tacksamma för det! Vi uppskattar också på vilket sätt Läxhjälpen är organiserad. Vi ser att ett starkt fokus på kunskaper ger eleverna ett sammanhang, och med det följer även trygghet och trivsel, säger Ulla-Karin Mårdh, rektor på Bäckskolan.

Kostnadsfri hjälp

Det är kvalificerade, och arvoderade, studenter från Mälardalens högskola som hjälper ungdomarna med läxorna med mål att höja betyget. Läxhjälpen är kostnadsfri för elev och skola tack vare stöd från företagen som finansierar läxhjälpen. I samarbete med skolan väljs elever med svaga betyg ut för att delta i Läxhjälpens program. Hela 80–90 % av läxhjälpens elever brukar nå gymnasiebehörighet.

Deltagare i LäxhjälpenGenom Läxhjälpen har 99 % av deltagarna höjt sina betyg.
 

 

 

 

 

 

 

 

Läxhjälpens logga

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet bedriver gratis läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm, Göteborg, Malmö, Landskrona, Södertälje och Västerås. Eleverna som får läxhjälp går i 8:an och 9:an, och ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet.

Läs mer på www.laxhjalpen.se