Brandsäkerhet

Läs igenom foldern "Brandskydd hemma" och nedanstående punkter för att skydda dig och dina grannar mot brand.

En brand är något som ingen vill vara med om, därför är det viktigt att:

 • Minska vanliga brandrisker

 • Ha fungerande brandvarnare och brandsläckare

 • Handla rätt ifall det börjar brinna:
  Rädda - Varna - Larma - Släck


Minska vanliga brandrisker

Några av de vanligaste brandorsakerna i ett hem är elektriska fel, brand vid matlagning samt levande ljus. Tänk därför på att:

 • Anlita alltid en behörig elektriker vid elinstallationer. Försäkringsbolaget betalar inte ut ersättning om det börjar brinna på grund av en felaktig elinstallation utförd av en person som inte är behörig elektriker. En del får du göra själv, men det förutsätter att du har nödvändiga kunskaper.
 • Lämna aldrig ljus obevakade. Använd ljusstakar i obrännbart material. Placera ljusstaken på säkert avstånd från brännbart material. Ha en sprayflaska med vatten till hands när du har levande ljus tända för snabb släckning innan elden fått fäste. Ställ aldrig levande ljus, blommor och liknande på tv, stereo eller video.
 • Dra alltid ur kontakten direkt när du använt exempelvis strykjärn, kaffebryggare eller brödrost.
 • Stäng av TVn med strömbrytaren - inte bara med fjärrkontrollen. 
 • Låt inte tvätt- eller diskmaskinen vara igång när du går och lägger dig eller går hemifrån.
 • Rengör torktumlarens luddfilter efter varje användning. Om olyckan är framme: Dra ur kontakten eller stäng av apparaten med strömbrytaren.
 • Ha alltid ett lock till hands när du steker, friterar eller gör fondue så att du kan kväva elden om det behövs. Använd aldrig vatten på brinnande fett eller olja.
 • Rengör regelbundet filtret till köksfläkten.
 • Om du har förråd på vinden eller i källaren får du av brandsäkerhetsskäl inte förvara brandfarliga ämnen eller dra in egen el där. 

Ha fungerande brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring. Det finns brandvarnare i lägenheten när du flyttar in. Den tillhör Mimer och får inte tas med när du flyttar. Om det inte finns någon brandvarnare i lägenheten när du flyttar in vill vi att du tar kontakt med felanmälan så att du får en brandvarnare installerad. Ungefär en månad innan batteriet tar slut ger brandvarnaren ifrån sig korta ljudstötar. Brandvarnaren fungerar som vanligt under denna tid, men byt batteri snarast. Så här sköter du brandvarnaren:

 • Prova den regelbundet, förslagsvis en gång i månaden.
 • Rengör den regelbundet med en lätt fuktad trasa eller genom att dammsuga den.
 • Om brandvarnaren inte fungerar - kontakta felanmälan.

Handla rätt: Rädda - Varna - Larma - Släck

Om du upptäcker en brand:

 • Rädda och varna andra som kan vara i fara.
 • Ring 112 - berätta vad som hänt, adressen och om någon är skadad.
 • Släck branden - om du bedömer att du klarar av det. Om inte,  stäng in branden, gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus och använd inte hissen.

Säkra trapphusen och loftgång för utrymning eller räddning

Våra trapphus och loftgångar ska vara helt fria från saker som kan brinna och vara i vägen vid en utrymning eller en räddningsinsats. Därför ska exempelvis cyklar, barnvagnar, pulkor, kartonger, blommor och tidningar förvaras i din lägenhet eller på särskilda platser som cykelrum eller källarförråd.