Sol som gör gott

Att satsa på förnybar energi är självklart för oss och vi fortsätter att satsa på solenergi. På kvarteret Råseglet och på Framtidsgränd har vi solceller och på Fredriksbergsbadet värmer vi badvattnet med solenergi. Sedan 2014 köper vi också solel från Solparken mellan Västerås och Enköping.

Fredriksbergsbadet

På Fredriksbergsbadet värms badvattnet delvis av solvärme. Vattnet pumpas genom solfångare som ligger på taket på de intilliggande byggnaderna. Ungefär 15 % av det årliga uppvärmningsbehovet har ersatts med solenergi.

 

Solpark som ger energi

Nordens största solcellsanläggning, Solparken, ligger längs E18 mellan Västerås och Enköping. Som första kund bokade vi solel från parkens solföljare*. Solparken ägs av energiföretaget Kraftpojkarna, medan Mälarenergi köper och säljer elen som produceras där. Parken har 92 solföljare med 36 solcellspaneler på varje solföljare. Den totala elproduktionen är cirka 1,2 GWh/år vilket motsvarar hushållsel för omkring 400 lägenheter under ett år. Den el som vi får från våra två solföljare i solparken används till fastighetsel, som t ex fläktar, pumpar, gemensamma tvättstugor och belysning i allmänna utrymmen.

*En solföljare är en konstruktion så att solcellerna vänds mot solen och därmed utnyttjar solens strålar maximalt. Varje solföljare har 36 solcellspaneler.

     

 

Fredriksbergsbadet

Solparken

Väggen med plaketter med kundernas namn