Överlåta din lägenhet till någon annan

För att få överlåta ditt lägenhetskontrakt till någon annan måste du uppvisa särskilda skäl, samt ha ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med den person du vill överlåta lägenhetskontraktet till.

Personen du vill överlåta kontraktet till måste ha varit skriven på adressen och bott tillsammans med dig under minst tre år. Om ni har flyttat in i lägenheten gemensamt behöver ni ha bott tillsammans och varit skrivna på samma adress i minst sex månader för att få överlåta kontraktet. Kontrakt kan aldrig överlåtas till inneboende.

Använd blanketten för överlåtelse av lägenhet för din ansökan.

Giltiga skäl för överlåtelse

Skilsmässa eller separation
Din nya adress måste alltid anges då du vill överlåta avtalet. Om intyg på separation finns ska du bifoga det, exempelvis ansökan om äktenskapsskillnad.

 

Blankett för att ansöka om överlåtelse

Blankett för överlåtelse av
lägenhet

Dödsfall
Vid dödsfall kan överlåtelse ske till kvarboende. Kortare tidsperiod för sammanboende godkänns om er avsikt var att fortsätta bo tillsammans.

Överlåtelse till närstående
Om du inte längre har behov av lägenheten, kan överlåtelse av kontraktet göras till närstående som du varaktigt bor ihop med. Med närstående menas föräldrar, barn och syskon. En kompis kan aldrig klassas som närstående. För att överlåtelse ska godkännas ska du som överlåter kontraktet inte längre använda lägenheten. Du kan därför inte överlåta kontraktet och samtidigt bo kvar i lägenheten. Personbevis och en ny bostadsadress är obligatorisk vis ansökan om överlåtelse.