Att hyra bilplats

Våra bilplatser hyr vi ut genom en särskild bilplatskö. Det är bara du som har ett lägenhets- eller ett lokalhyreskontrakt hos oss som kan hyra en bilplats, där lägenhetsinnehavare är de som prioriteras. 

Tänk på att fordonet som ska använda platsen ska vara samma typ av fordon som platsen är avsedd för, t ex får enbart bilar parkeras på bilplats. Då du flyttar från Mimer raderas dina insamlade köpoäng i bilplatskön.

Bilplatsen ska ligga i området där du bor

Bilplats kan enbart hyras i ditt närområde. Om du flyttar inom samma område hos oss har du möjlighet att behålla din bilplats. Flyttar du till ett annat område måste bilplatsen sägas upp i samband med uppsägning av lägenhet. Oftast har vi högt tryck på bilplatser och många får vänta länge på en plats, i synnerhet inne i centrum. Där efterfrågan är stor har vi bara möjlighet att erbjuda en bilplats per lägenhet, trots att man ibland har behov av fler. I de bostadsområden där tillgången till bilplatser är god går det däremot bra att hyra flera samtidigt.

 

 

Så här gör du

Så här gör du om du vill lämna intresse på en bilplats:

 • Logga in på Mina Sidor
 • Gå in på Sök ledigt/Lediga bilplatser
 • Titta i listan på lediga bilplatser
 • Bilplatserna publiceras under 14 dagar
 • Lämna intresseanmälan på önskat objekt (max tre samtidigt)
 • Därefter erbjuds bilplatskontraktet till den person med flest köpoäng av de som gjort en intresseanmälan.
 • Om en bilplats har publicerats under 14 dagar men ingen har gjort en intresseanmälan läggs den ut på nytt och erbjuds enligt först till kvarn-principen.

Detta kan du göra som registrerad sökande av bilplats

 • Anmäla intresse för bilplatser
 • Se status på din intresseanmälan
 • Se om du fått erbjudande om bilplats
 • Lämna besked om du tackar ja eller nej till den bilplats du blir erbjuden
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter