Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du skicka in en skriftlig ansökan till oss på Mimer genom att fylla i blanketten för andrahandsuthyrning. Det måste finnas en fullmaktsinnehavare under tiden då andrahandsuthyrningen pågår, vilken ska anges på blanketten. Din andrahandshyresgäst kan inte vara fullmaktsinnehavaren.

Du måste alltid ha vårt skriftliga medgivande för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Vid olovlig andrahandsuthyrning riskerar du att bli av med ditt kontrakt. Andrahandsuthyrning godkänns under en begränsad tid, normalt ett år i taget, om du som hyr i första hand har giltiga skäl. Vi följer hyreslagens regler för giltiga (beaktansvärda) skäl. En och samma andrahandshyresgäst kan maximalt hyra bostaden i andrahand under två års tid.

Det är du som är förstahandshyresgäst som är betalningsskyldig och har ansvar för störningar och skadegörelse under uthyrningsperioden. En uppsagd lägenhet kan aldrig hyras ut i andra hand.

För dig som ska hyra i andra hand

Om du som är intresserad av att hyra i andra hand har störningsanmärkningar hos oss från de senaste sex (6) månaderna, kan vi neka dig ett andrahandskontrakt. Kom ihåg att du kan hyra lägenheten i max två år och att du aldrig kan överta lägenhetskontraktet.

Ansökan om andrahandsuthyrning

Blankett för andrahandsuthyrning 
(3 sid)

Gäller inte korttidskontrakt

Korttidskontrakt kan inte hyras ut i andra hand. För studentlägenheter och Lätt att Leva-lägenheter gäller samma för andrahandshyresgästen som för den som hyr i första hand.

Läs mer under Våra grundkrav för att hyra bostad