Våra grundkrav för att hyra bostad

För att få hyra en bostad av Mimer måste du uppfylla följande grundkrav:

 • Du ska vara myndig.
 • Du ska ha ett svenskt personnummer.
 • Du får inte ha någon skuld till Mimer eller någon annan hyresvärd. (Gäller från och med 1 september 2015.)
 • Du får ha max en (1) betalningsanmärkning under de senaste 12 månaderna. (Gäller från och med 1 september 2015.)
 • Du som innehar hyreskontraktet ska också vara den som bor i lägenheten.
 • Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
 • Du kan enbart ha ett (1) förstahandskontrakt hos Mimer.
 • Du måste ange tilltänkt hemförsäkring vid kontraktsskrivning.

Om du har frågor om våra grundkrav är du välkommen att kontakta vårt kundcenter.

Läs mer i dokumentet "Det här gäller för dig som vill hyra av Bostads AB Mimer".

 

Kontroll av skulder och betalningsanmärkningar

Vi tar en kreditupplysning på alla sökande som är aktuella för att bli erbjudna visning av en lägenhet för att kontrollera betalningsanmärkningar och att det inte finns skulder till andra hyresvärdar.

Gällande dig som redan är hyresgäst hos oss

Vi gör dock ingen kreditupplysning på befintliga hyresgäster. Däremot ska du som hyresgäst ha skött dig gällande hyresinbetalningar och störningar under de senaste sex månaderna. Störningar i ditt nuvarande boende kan leda till att vi inte godkänner dig som hyresgäst för den nya bostaden du har sökt. Dessa bedömningar görs från fall till fall.

Om du som är befintlig hyresgäst hos oss har fler än en sen hyresinbetalning från de senaste sex månaderna kan du enbart få hyra en ny lägenhet som är billigare eller har en hyra motsvarande den du har idag. För att få hyra en dyrare lägenhet än din nuvarande får det finnas max en (1) sen hyresinbetalning från de senaste sex månaderna. Du som har skuld till Mimer kan inte få en ny lägenhet innan skulden är betald.

Du som har fått beviljad skuldsanering kan söka lägenhet och teckna hyresavtal hos Mimer.

 

Extra grundkrav för våra konceptboende

För några av våra olika boendekoncept gäller krav utöver de ordinarie grundkraven.

Lätt att Leva-lägenheter

 • Du måste ha fyllt 55 år för att få teckna kontrakt på en Lätt att Leva-lägenhet. Om en sådan lägenhet inte hyrs ut, d v s är vakant, kan yngre än 55 år få möjlighet att hyra lägenheten. Samma grundkrav gäller för en andrahandshyresgäst eller vid lägenhetsbyte.
 • Du får inte ha några hemmavarande barn.
 • Ålderskravet gäller huvudsökande och vid tillfället lägenheten söks. En medsökande kan skri­vas med på kontraktet även om den personen inte uppfyller ålderskravet. Samma grundkrav gäller för en andrahandshyresgäst eller vid lägenhetsbyte. 
 

Ungdomslägenheter

Nytt från och med 1 september 2015.
 • Du ska vara mellan 18 och 27 år för att kunna söka en ungdomslägenhet.
 • Uthyrning sker via den vanliga kön.
 • Du har rätt att bo kvar i lägenheten så länge du vill, det vill säga även när du har passerat 27 år.
 • Det är du som är huvudsökande som måste uppfylla ålderskravet då lägenheten söks. Medsö­kande kan skrivas med på kontraktet även om den personen inte uppfyller ålderskravet.
 

En glad kille och tjej

Studentlägenheter

 • Du måste vara studerande på Mälardalens högskola, MDH, och läsa minst 15 hp/termin. När dina studier upphör måste du säga upp kontraktet. Vi gör regelbundna studiekontroller.

 Våra studentlägenheter hyrs ut av Bostad Västerås.

bostadvasteras.se

Antal personer som får bo i lägenheten

Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Dessa riktlinjer finns för att förhindra osunda boendeförhållanden och prövas när du erbjuds en lägenhet. Följande riktlinjer gäller för rimligt antal personer i förhållande till lägenhetsstorlek:

Lägenhet

1 rum och kokvrå/kök:

2 rum och kokvrå/kök:

3 rum och kök:

4 rum och kök:

5 rum och kök:

6 rum och kök:

    

Max antal personer

3 personer

4 personer

6 personer

8 personer

10 personer

12 personer 

Antalet personer avser vuxna och barn.