Byte och överlåtelse

Bostadsbyte (Direktbyte)

Om du vill byta din lägenhet och själv har hittat någon att byta med, måste bytet godkännas av oss på Mimer. Rätten att byta lägenhet gäller för alla som har ett förstahandskontrakt. Du kan byta mot en annan hyresrätt. Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad.

Enligt hyreslagen ska du vid ett byte som hyresgäst visa att du har "beaktansvärda skäl". Det kan till exempel vara att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver en mindre eller större bostad. För att Mimer skall godkänna bytet fordras att den du vill byta med klarar av hyran och inte har misskött tidigare boende. När du hittat en bytespartner som du kommit överens med, tar du kontakt med vårt kundcenter.

Dina köpoäng raderas när ett nytt lägenhetskontrakt tecknas. Om du vill fortsätta att stå i kö är du välkommen att ställa dig som sökande igen.

Att överlåta lägenheten

För att få överlåta ditt lägenhetskontrakt till någon annan måste du uppvisa särskilda skäl, samt ha ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med den person du vill överlåta lägenhetskontraktet till. Personen måste ha varit skriven på adressen och bott tillsammans med dig under minst tre år. Om ni har flyttat in i lägenheten gemensamt behöver ni ha bott tillsammans och varit skrivna på samma adress i minst sex månader för att få överlåta kontraktet. Kontrakt kan aldrig överlåtas till inneboende.

Giltiga skäl för överlåtelse är följande:

Skilsmässa eller separation
Din nya adress måste alltid anges då du vill överlåta avtalet. Om intyg på separation finns ska du bifoga det, exempelvis ansökan om äktenskapsskillnad.

Dödsfall
Vid dödsfall kan överlåtelse ske till kvarboende. Kortare tidsperiod för sammanboende godkänns om er avsikt var att fortsätta bo tillsammans.

Överlåtelse till närstående
Om du inte längre har behov av lägenheten, kan överlåtelse av kontraktet göras till närstående som du varaktigt bor ihop med. Med närstående menas föräldrar, barn och syskon. En kompis kan aldrig klassas som närstående. För att överlåtelse ska godkännas ska du som överlåter kontraktet inte längre använda lägenheten. Du kan därför inte överlåta kontraktet och samtidigt bo kvar i lägenheten. Personbevis och en ny bostadsadress är obligatorisk vid ansökan om överlåtelse.