Kvarteret Josef

Mimer planerar att bygga om kvarteret Josef på Lilla Nygatan, Alléstigen och Utanbygatan.
Vi beräknar att starta ombyggnationen våren 2018.

Just nu i ombyggnationen

Nu har vi besökt alla lägenheter i ditt kvarter. Vi har ritat upp lägenheterna och kontrollerat alla mått. Vi har även tittat på vilka system vi behöver använda för el, vatten, internetuppkoppling och uppvärmning.

I kvarteret finns två tomma lägenheter. Där har Peab börjat titta på hur det ser ut bakom väggar och under golv för att se hur bland annat rör- och elinstallationer ligger.

Det här arbetet gör vi för att kunna planera utförandet av ombyggnationen i detalj.

När bofaktabladet för din lägenhet är klar skickar vi en kopia till dig.

Peab är det byggföretag vi har anlitat till ombyggnationen av kvarteret Josef. De kommer ha sitt tillfälliga platskontor på Utanbygatan 4b.

Vad händer innan byggstart?

Här nere kan du läsa vad som händer inför byggstarten. Vi är i det skedet som är markerat med fet text.

 • Samrådets förslag på ombyggnationens utformning antogs 14 mars av ett majoritetsbeslut
 • Mimer förbereder underlag inför den kommande hyresförhandlingen
 • Förhandling av hyran med Hyresgästföreningen
 • Bomöte 2: Redovisning av kommande ombyggnation och nya hyran
 • Hyresgästgodkännande
 • Val av inredningspaket och tapet/väggfärg
 • Personliga träffar

Hyresgästdialog

I oktober 2016 bjöd vi in dig och dina grannar till ett Öppet hus. Då berättade vi om den kommande ombyggnationen och du hade möjlighet att ställa frågor. Tillsammans med Hyresgästföreningen bjöd vi också in till ett samråd, för de som var intresserade av att vara med och påverka vad vi ska göra i huset och er gård.

Samrådsgruppens arbete

Samrådsgruppen består av ett 15-tal hyresgäster, men även av en moderator och representanter från Mimer och Hyresgästföreningen. Under hösten och vintern har vi träffats vid sju tillfällen och diskuterat dessa punkter:

 • Allmänna utrymmen som tvättstugor, källare och förråd
 • Utformning av entréer och trapphus
 • Utformning av gården
 • Material- och färgval
 • Planlösning

Arbetet har resulterat i ett förslag på hur ombyggnationen kan utformas, utöver de nödvändiga åtgärderna. Läs om förslaget här.

Nödvändiga åtgärder

För att huset och lägenheterna ska hålla i många år till behöver ombyggnationen en grundnivå. Den innefattar bland annat att vi byter samtliga elinstallationer samt vatten-, värme- och avloppsrör. Huset behöver även bli mer energieffektivt så att värmen stannar kvar i lägenheterna. Det åtgärdar vi genom att isolera, byta fönster och dörrar samt sätta in ny ventilation. Kök och badrum kommer genomgå en renovering samt lägenheternas golv, väggar och tak kommer få nya ytskikt.

Ny hyra efter ombyggnationen

Efter Ombyggnationen kommer hyran att bli högre. Hur mycket den höjs beror på renoveringens omfattning och hur hyresnivåerna ser ut för likvärdiga lägenheter i Västerås. När vi har ett godkänt förslag på ombyggnationen att gå vidare med, kan vi förhandla hyrorna med Hyresgästföreningen. När det är klart får du veta din nya hyra. Vi presenterar den på bomöte 2.

Vill du bo större eller mindre?

I samband med ombyggnationen har du möjlighet att anmäla intresse om att byta till en större eller mindre lägenhet i området. Är du intresserad av ett lägenhetsbyte behöver du registrera din ansökan på Mina sidor. Om du redan står som sökande, kom ihåg att uppdatera dina uppgifter. Behöver du hjälp med din ansökan går det bra att kontakta vårt kundcenter. Vill du veta mer eller har andra frågor gällande lägenhetsbyte kontakta ombyggnadssamordnaren Katrin Cederborg.

Tillfälligt boende under ombyggnationen

Under ombyggnationen av din lägenhet bor du tillfälligt i en annan lägenhet. Mimer ordnar med flyttfirma som flyttar över allt ditt bohag. Du betalar din hyra som vanligt under tiden du bor i tillfälligt boende. Om hyran i det tillfälliga boendet är lägre än din hyra får du tillbaka mellanskillnaden.

Hyresgästgodkännande

Sedan ett antal år tillbaka är det lagstiftat att alla hyresgäster skriftligen måste godkänna åtgärder som höjer standarden i en fastighet. Lagen (Jordabalken kapitel 12 §18) finns till för att hyresgäster ska ha möjlighet att påverka en ombyggnation och för att undvika att en fastighetsägare ska sätta igång en renovering utan hyresgästernas vetskap. De hyresgäster som motsäger sig standardhöjningen får pröva sitt ärende i hyresnämnden och hyresgästen måste då kunna ange sakliga skäl till att ombyggnationen inte ska genomföras.
 

 

 

 

 

Kontakta oss gärna:

Thomas Ljungh Områdeschef thomas.ljungh@mimer.nu, 021-39 73 58 Allmänna frågor

Katrin Cederborg Ombyggnadssamordnare
katrin.cederborg@mimer.nu, 021-39 73 85
Tillfälligt boende och allmänna frågor

Anel Komso Byggprojektledare
anel.komso@mimer.nu, 021-39 71 48
Tekniska byggdetaljfrågor

Helen Larsson Konsult
post.samrad@mimer.nu, 070-267 00 84
Frågor om samrådet

Stella Papasotiriou, Hyresgästföreningen  
Ombyggnationssamordnare
stella.papasotiriou@hyresgastforeningen.se
010-459 13 50
Frågor om dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst

 

