Kvarteren Kåre och Ivar

Mimer planerar att bygga om de anrika kvarteren Kåre och Ivar på Utanbygatan, Karlsgatan, Mimergatan, Timmermansgatan och Östermalmsgatan.

Eftersom husen är gamla finns det mycket som är nödvändigt att göra. Samtidigt som vi bygger om vill vi passa på att göra lägenheterna mer funktionella och hållbara över tid.

Mer information kommer

Vi kommer bjuda in dig till ett Öppet hus under hösten 2017 för att berätta mer om hur ombyggnationen går till och svara på dina frågor. Vi vill också höra vad du tycker är viktigt för att du ska trivas och om du själv har några idéer för den kommande ombyggnationen.

Hyresgästdialog

I samband med Öppet hus kommer vi bjuda in dig till en samrådsgrupp. Den består av er som bor i huset som ska byggas om, men även av en moderator och en representant från Mimer och Hyresgästföreningen. Tillsammans tar gruppen fram ett förslag till hur just ert hus och gård ska utformas. Efter samrådsperioden bjuder vi in alla hyresgäster för att rösta om förslaget. Hyresgästföreningen är med att starta samrådsgruppen och ser till att du som hyresgäst kan delta och påverka ombyggnationen.

Exempel på vad vi kan diskutera:

  • Allmänna utrymmen som tvättstugor, källare och förråd
  • Utformning av entréer och trapphus
  • Utformning av gården
  • Material- och färgval
  • Planlösning

 

Kontakta oss gärna:

Thomas Ljungh Områdeschef thomas.ljungh@mimer.nu, 021-39 73 58 Allmänna frågor

Katrin Cederborg Ombyggnadssamordnare
katrin.cederborg@mimer.nu, 021-39 73 85
Tillfälligt boende och allmänna frågor

Anel Komso Byggprojektledare
anel.komso@mimer.nu, 021-39 71 48
Tekniska byggdetaljfrågor