Entreprenörshandboken

Vi har alltid våra hyresgästers bästa för ögonen. Därför har vi också mycket höga krav på de entreprenörer vi anlitar. Som ett led i vårt kvalitetsarbete får därför alla våra entreprenörer – städerskor, snickare, rörmokare, snöplogare, målare, byggnadsarbetare... ja, alla som jobbar med våra fastigheter. Alla vi samarbetar med måste genomgå vår webbutbildning "Entreprenörshandboken", där vi berättar om vad vi förväntar oss av dem när de jobbar i våra lägenheter.

Är du entreprenör, har fått inloggningsuppgifter och ska genomföra utbildningen?

Klicka på länken här bredvid för att köra igång. Glöm inte att logga in. På så vis får vi besked om att du genomgått utbildningen, och kan se resultatet från den.

Vill du gå igenom utbildningen, men är inte entreprenör?

Inga problem! Klicka på länken bredvid för att köra igång. Väl inne i utbildningen – strunta i att klicka på "Logga in", tryck dig istället framåt på pilarna i nedre delen av fönstret.

Lycka till!