Kommentar till hyresnivåer för nybyggnationer i Västerås (vlt) samt rykten i sociala medier kring bostadsupplåtande i Mimers nybyggnationer

Parkflygeln på Nordanby Äng sett från Bergslagsvägen, ett svängt hus med vacker träfasad, glaspartier och röda detaljer

Parkflygeln på Nordanby Äng, sett från Bergslagsvägen.

I måndags (28 augusti 2017) hade vlt en artikel om hyrorna för nyproduktion i Sverige, och specifikt Västerås, utifrån en granskning som Hem & Hyra har gjort.

Vlt:s artikel – Topplista: Här är det dyrast att hyra lägenhet i Västerås

Som artikeln i Hem & Hyra uttrycker är hyrorna för den dyraste nyproduktionen i Västerås lägre än flesta jämförbara städer (se faktarutan nedan). I jämförbara städer så som Linköping, Uppsala och Örebro är till exempel kvadratmeterpriserna för de dyraste nyproduktionerna ca 38 %, 33 % respektive 7 % högre än motsvarande nyproduktion i Västerås.

Nybyggda hus bekostas inte av befintliga hyresgäster

Samtidigt är det ett faktum att nyproduktioner har högre hyra än tidigare byggda hyresrätter. Det finns flera skäl till det men huvudorsaken är att det är dyrare än någonsin att bygga nytt. Utgångspunkten är att våra nybyggen alltid ska bekostas fullt ut av de som flyttar in. Vi belastar inte andra fastigheter eller hyresgäster med kostnaden. Det är framför allt tre faktorer som påverkar kostnaden; priset på mark, kostnaden för att bygga huset samt eventuella kostnader för att bygga till exempel cykelbanor, vägar och lekparker.

Samtidigt är behovet av nya bostäder stort och nya attraktiva hyreshus är en förutsättning för att skapa flyttkedjor så att fler äldre lägenheter blir lediga i Västerås.

Vi vill bygga så billigt som möjligt

Inom Mimer arbetar vi aktivt för att bygga så billigt och kostnadsmedvetet som möjligt utan att göra avkall på kvalitet eller reglerna som styr bostadsproduktion enligt gällande lagstiftning.  I går offentliggjorde vi ett gott exempel på detta i och med de färdigförhandlade hyrorna för Kvarteret Matboden, ett nyproduktionsprojekt på Vallby. Där är lägre hyror möjliga av främst tre anledningar. Dels för att det är volymproducerade modulhus så kallade Kombohus, dels för att vi för detta projekt fått statligt investeringsstöd och dels för att infrastruktur så som vägar och cykelbanor redan finns kring fastigheten.

Läs mer om kvarteret Matboden


Bostadskön gäller alltid, även till våra nyproduktioner

Av förekommen anledning – där felaktigheter och ren förvrängning av fakta har förekommit i sociala medier kring inflyttningen i vissa av Mimers nya hyreshus – vill vi ge korrekt fakta om uthyrningen av nyproducerade lägenheter inom Mimer med Nordanby Äng som exempel.

Det här är samverkansavtalet

Mimer ägs till 100 procent av Västerås Stad och har, precis som många andra fastighetsägare i Västerås, ett avtal med Västerås Stad som innebär att en viss andel av bostäderna ska lämnas till det så kallade samverkansavtalet. Dessa bostäder är till för att hjälpa människor som står helt utanför den ordinarie bostadsmarknaden till ett boende. Det är socialkontoret som bestämmer vem/vilka som har behov av dessa bostäder. På Nordanby Äng har två lägenheter lämnats till samverkansavtalet. Dessutom finns ett avtal med alla fastighetsägare som bygger nya bostäder, att en bestämd andel av nyproduktionen ska upplåtas till gruppboenden. På Nordanby Äng har 7 lägenheter upplåtits till detta.

Mimers bostadskö gäller

Samtliga övriga lägenheter har hyrts ut till Västeråsare som är bostadssökande via Mimers bostadskö. Den fungerar så att den som anmäler intresse och uppfyller Mimers grundkrav (bland annat att personen som söker ska vara myndig, inte ha någon hyresskuld eller betalningsanmärkning) och har högst köpoäng får erbjudande om den aktuella lägenheten. 

HemDirekt – snabb inflyttning via lottning

Det finns också en möjlighet att anmäla sig till något som vi kallar HemDirekt. Det är lägenheter med snabb inflyttning som hyrs ut på lottning bland de som anmält intresse. Hemdirektlägenheter läggs ut till uthyrning till exempel när det kommit in ett sent avhopp från en lägenhet. På Nordanby Äng finns en lägenhet som hyrts ut via HemDirekt.

Vi har en viktig roll i utvecklingen

Västerås växer och attraktiva bostäder är en av nycklarna för att staden ska fortsätta att utvecklas för framtiden. Mimer har som allmännyttig aktör en viktig roll i utvecklingen och vi arbetar för att skapa bostäder i hela Västerås som bidrar till att skapa viktiga flyttkedjor och nya bostadsmöjligheter för många.

 

Maria Eberhardsson
Kommunikationschef, Bostads AB Mimer

 

Fakta: Högst hyror för nyproduktion

Stockholm: 2640 kronor per kvadratmeter och år hos hyresvärden Wallenstam

Linköping: 2494 kronor per kvadratmeter och år hos hyresvärden Mannerssons

Göteborg: 2406 kronor per kvadratmeter och år hos hyresvärden Wallenstam

Uppsala: 2397 kronor per kvadratmeter och år hos hyresvärden Wallenstam

Malmö: 1964 kronor per kvadratmeter och år hos hyresvärden Trianon

Örebro: 1928 kronor per kvadratmeter och år hos hyresvärden Slättö Förvaltning

Jönköping: 1900 kronor per kvadratmeter och år hos hyresvärden Vätterhem

Helsingborg: 1889 kronor per kvadratmeter och år hos hyresvärden Helsingborgshem

Västerås: 1800 kronor per kvadratmeter och år hos hyresvärden Mimer

Norrköping: 1766 kronor per kvadratmeter och år hos hyresvärden LE Lundbergs


Källa: Hem & Hyras granskning