Upphandlingar - LOU

Mimer köper årligen varor, tjänster samt entreprenader för ca 700 miljoner kronor. En viktig del i upphandlingsarbetet är att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta i upphandlingar. Alla aktuella upphandlingar presenteras alltid via annons i VLT, samt på denna webbsida. De flesta inköp sker enligt beställning eller avrop via så kallade ramavtal eller årsavtal. Dessa upphandlas vanligtvis av Mimers Inköpsavdelning.

LOU - Lagen om offentlig upphandling

Mimer lyder under Lagen om Offentlig Upphandling SFS 2007:1091 för den klassiska sektorn. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Det innebär att det finns tvingande regler som företaget måste följa vid upphandlingar.