Vår upphandlare

Om du har frågor kring upphandlingar och LOU, så är du välkommen att kontakta vår upphandlare.

Cenneth Jansson
Direkttelefon 021-39 70 60
E-post: cenneth.jansson@mimer.nu