Priser & betalning

Den summa du kan köpa Plusval för och som blir ett tillägg på din hyra, varierar med storleken på lägenheten. Här nedan ser du de olika beloppsgränserna.

  • 1 rum & kök Max 500 kr/mån
  • 2 rum & kök Max 600 kr/mån
  • 3 rum & kök Max 700 kr/mån
  • 4 rum & kök Max 800 kr/mån
  • 5 rum & kök eller större Max 900 kr/mån

Avbetalningstider

Tapeter har en avbetalningstid på 5 år, golv och köksluckor 8 år.

Kontantbetalning

Om du inte vill ha ditt Plusval som ett tillägg på hyran, så går det förstås bra att betala kontant. Hör i så fall av dig till oss i samband med din beställning så fixar vi det.

Tillgodocheck

Har du en tillgodocheck, så signerar du den och skickar in den till oss i samband med din beställning av Plusval. Summan av tillgodochecken kommer då att dras av från kostnaden för ditt nya Plusval.

Plusvalspremie

Om du bott i tio år i samma lägenhet får du en Plusvalspremie. Signera checken och skicka den till oss i samband med din beställning av Plusval. Läs mer om Plusvalspremien.

Prisnivåer på tapeter och golv

För att du ska ha stor valfrihet vad gäller valet av tapeter och golv, har vi delat in vårt sortiment i två olika nivåer, där prisnivå 1 är billigast och prisnivå 2 lite dyrare. Prisnivå 2 har en annan materialkostnad (t ex ett högre pris per tapetrulle), vilket gör att de får en högre kostnad per månad. Vill du ha fondvägg kan du välja en tapet i samma prisnivå utan extra kostnad. Väljer du en fondvägg ur en annan prisnivå än huvudtapeten, får du betala för den extra kostnaden per rulle. Vi fakturerar då dig den extra kostnaden  efter att målaren slutfört arbetet i din lägenhet.

Prisnivå 2 Extra

Vi har utöver prisnivå 1 och prisnivå 2 även några tapetkollektioner till som vi kallar för Prisnivå 2 Extra. Tapeter ur dessa kataloger kan du betala på hyran som prisnivå 2, men måste även betala en extra kostnad kontant på grund av ett högre pris per rulle. Extrakostnaden betalar du via en faktura som du får från oss när målaren utfört arbetet i din lägenhet.