Ombyggnation Gryta

Mimer planerar att bygga om de trivsamma bostäderna på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen, Drevervägen, Vargjaktsvägen, Björnjaktsvägen, Brunbjörnsvägen, Illervägen, Minkvägen och Uttervägen.

På gång just nu

Den 6 november skickar vi ut en enkät till dig som berörs av den kommande ombyggnationen. Det gör vi för att ta reda på vad du tycker är viktigt för att du ska trivas med ditt boende och för att se om du har några önskemål. Enkäten skickas med e-post eller brev.

Ditt hus behöver byggas om

Huset du bor i byggdes 1978-1980. Med tusentals duschar, diskar, tvättar och minst lika många spolningar i toaletten har rör och elledningar blivit gamla och slitna. Risken är att det blir vattenskador och elfel i din bostad. Det är därför dags att bygga om ditt hus.

Det är viktigt vad du tycker

Du som hyresgäst kan vara med och påverka själva utformningen av till exempel kök, badrum och den gemensamma gården. Därför skickar vi en enkät till dig så vi kan ta del av dina synpunkter och idéer på vad du vill att ombyggnationen ska resultera i.

Kontakta oss gärna:

Mats Hedlund Områdeschef mats.hedlund@mimer.nu 021-39 71 46 Allmänna frågor

Katrin Cederborg Ombyggnadssamordnare
katrin.cederborg@mimer.nu 021-39 73 85 Allmänna frågor

Maja Sahlin Byggprojektledare
maja.sahlin@mimer.nu 021-39 70 97
Tekniska byggdetaljfrågor