Ombyggnation Gryta

Mimer planerar att bygga om de trivsamma bostäderna på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen, Drevervägen, Vargjaktsvägen, Björnjaktsvägen, Brunbjörnsvägen, Illervägen, Minkvägen och Uttervägen.

Svar på enkäten

Under hösten 2017 skickade vi ut en enkät till dig och dina grannar inför den kommande ombyggnationen. Det gjorde vi för att ta reda på vad du tycker är viktigt för att du ska trivas med ditt boende och för att se om du har några önskemål. Tack till alla er som svarade! Era svar hjälper oss att se vad som är viktigt för er att åtgärda.

>> Enkätsvar Gryta Drevjakt Drever Spårhund (pdf)
>> Enkätsvar Gryta Iller Mink Utter (pdf)
>> Enkätsvar Gryta Vargjakt Brunjakt Brunbjörnsvägen (pdf)

Ditt hus behöver byggas om

Huset du bor i byggdes 1978-1980. Med tusentals duschar, diskar, tvättar och minst lika många spolningar i toaletten har rör och elledningar blivit gamla och slitna. Risken är att det blir vattenskador och elfel i din bostad. Det är därför dags att bygga om ditt hus.

Det är viktigt vad du tycker

Du som hyresgäst kan vara med och påverka själva utformningen av till exempel kök, badrum och den gemensamma gården. Därför skickar vi en enkät till dig så vi kan ta del av dina synpunkter och idéer på vad du vill att ombyggnationen ska resultera i.

Kontakta oss gärna:

Mats Hedlund Områdeschef mats.hedlund@mimer.nu 021-39 71 46 Allmänna frågor

Katrin Cederborg Ombyggnadssamordnare
katrin.cederborg@mimer.nu 021-39 73 85 Allmänna frågor

Zebastian Carlsson Byggprojektledare
zebastian.carlsson@mimer.nu 010-722 69 98
Tekniska byggfrågor