Lås och nycklar

Vid inflyttningen får du minst tre originalnycklar till lägenheten, undantag är vissa studentlägenheter som
bara har två nycklar. Beroende på var du flyttar in kan du också få andra nycklar till tvättstuga, postbox,
motorvärmare med mera.
Som hyresgäst är du själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna och att anmäla ev borttappade
nycklar till felanmälan.

Kontrollera dina nycklar

Lägenhetsnycklarna är alltid stämplade med samma nummer + ett följnummer. Kontrollera att du fått samma nummer på alla nycklar och att antalet stämmer. Om du tar över nycklar direkt från den förre hyresgästen, kontrollera att du får rätt antal nycklar och att alla är nummerstämplade original-nycklar och inte kopior.

Utelåst eller fel på låset?

Om du skulle bli utelåst eller ha något problem med låset – hör av dig till felanmälan under dagtid.
På kvällar och helger kontaktar du det bevaknings-företag som ansvarar för ditt område. Information
om detta hittar du på Mina sidor och i ditt trapphus.