Hyresnivåer

Ny hyra efter ombyggnationen

Efter ombyggnationen kommer hyran att bli högre. Du kan själv påverka din hyra genom att välja nivå på ombyggnationen av din lägenhet.

Din lägenhet får en individuell ökning när ombyggnationen är klar. Hyreshöjningen beror på vilken hyresnivå du har idag samt vilken nivå på ombyggnationen du väljer.

Stegvis höjning av din hyra
För nuvarande hyresgäster kommer hyran höjas stegvis under tre eller fem år, beroende på vilken nivå på ombyggnationen du väljer. Det innebär att din hyra ökar steg för steg tills den nya hyresnivån är uppnådd. Den första höjningen sker när ombyggnationen av din lägenhet är klar och du kan flytta hem igen.

Om du väljer normalnivå eller bortval 1 läggs din totala hyresförändring på stegvis under fem år. Väljer du bortval 2 läggs din totala hyresförändring på stegvis under tre år.