Tidplan

Ombyggnationen startade i början av oktober 2017 på Karlavagnsgatan 3 och löper därefter på enligt ordningen nedan..

Startordning 

Karlavagnsgatan 3: Pågår – klart den 2 mars
Narvavägen 32 B: Pågår – klart den 2 mars
Narvavägen 32 A: Startar den 19 februari, prel. klart den 20 april
Karlavagnsgatan 5: Startdatum 2 april
Narvavägen 30 B: Prel. startdatum 2 april
Narvavägen 30 A: Prel. startdatum 14 maj
Narvavägen 28 C
Narvavägen 28 B
Stjärngatan 1
Narvavägen 28 A
Narvavägen 26 B
Narvavägen 26 A
Hammarbacksvägen 14 C
Karlavagnsgatan 1
Hammarbacksvägen 14 B
Hammarbacksvägen 14 A
Hammarbacksvägen 12

 

 

 

 

Kontakta oss gärna:

Annelie Hedman Områdeschef Annelie annelie.hedman@mimer.nu 021-39 71 14 Allmänna frågor

Susanne Leo Ombyggnadssamordnare
susanne.leo@mimer.nu 021-39 73 84
Tillfälligt boende och allmänna frågor

Mathias Savander Byggprojektledare
mathias.savander@mimer.nu 021-39 71 47
Tekniska byggdetaljfrågor

Mikael Lööf Kundvärd
mikael.loof@mimer.nu 021-39 71 06
För dig som vill eller ska byta lägenhet

Mattias Fjellman Larsson Kvartersvärd
mattias.fjellmanlarsson@mimer.nu 
021-39 72 61
Allmänna och praktiska frågor som rör ombyggnationen