Frågor och svar

Varför bygger Mimer om Pol- och Fixstjärnan på Vetterstorp?
Anledningen är att husen snart är 60 år gamla. Ombyggnationen innebär att husen anpassas utifrån de krav som finns idag. Vi förbättrar tillgängligheten, skapar ett mer miljövänligt boende, förbättrar tryggheten och säkerställer att byggnaden håller i minst 50 år till.

Kan jag påverka ombyggnationen?
Ombyggnationen medför en hyresförändring där hyresgästen själv kan påverka sin hyresnivå genom att välja nivå på ombyggnationen av sin lägenhet.

Det finns tre nivåer att välja mellan. Normalnivån för ombyggnationen innebär en upprustning av fastigheten och din lägenhet till normal standard utifrån dagens krav och de flesta hyresgästers önskemål. Bortval 1 innebär i huvudsak att du väljer bort ytskiktsrenoveringen. Bortval 2 innebär att du utöver bortval av ytskikten också avstår nytt kök.

Vad kommer min lägenhet att kosta efter ombyggnationen?
Din lägenhet får en individuell hyresförändring när ombyggnationen är klar. Förändringen beror på vilken hyresnivå du har idag samt vilka val du gör i samband med ombyggnationen. Hyran sätts utifrån antal rum och hur många kvadratmeter din lägenhet har.

Höjer Mimer hyran direkt efter ombyggnationen?
Den första höjningen av din hyra sker den månad du flyttar tillbaka till din lägenhet.

Din totala hyresförändring läggs stegvis på din hyra under tre eller fem år, beroende på vilket val av nivå du gör. Det innebär att hyresförändringen inte sker direkt när din lägenhet är klar utan ökar steg för steg tills den nya hyresnivån är uppnådd.

Vad händer om jag inte har råd att bo kvar efter renoveringen?
I samband med ombyggnationen erbjuder vi våra hyresgäster att flytta till en mindre eller större lägenhet i området.

Kan jag bo kvar under ombyggnationen?
Du kan inte bo kvar i din lägenhet under ombyggnationen.  Under ombyggnationen erbjuder Mimer sina hyresgäster tillfälligt boende i området dit dina egna möbler flyttas med. Om du ordnar med eget tillfälligt boende hos exempelvis släkt, vänner eller i sommarstugan, bor du hyresfritt under tiden som ombyggnationen pågår.

När startar ombyggnationen?
Ombyggnationen beräknas starta hösten 2017 på Karlavagnsgatan 3.  

När är ombyggnationen klar?
Ombyggnationen pågår under två år.

Höjer Mimer hyran direkt ombyggnationen?
Den totala hyresförändring läggs stegvis på hyran under tre eller fem år, beroende på vilket val av nivå du gör. Det innebär att hyresförändringen inte sker direkt när din lägenhet är klar utan ökar steg för steg tills den nya hyresnivån är uppnådd. Den första höjningen av din hyra sker den månad du flyttar tillbaka till din lägenhet.

Är alla åtgärder verkligen nödvändiga?
Mimer har inga planer på att genomföra fler åtgärder än vad som är nödvändigt. Den standard som föreslås på Vetterstorp är en helt normal standard för dagens bostäder och i enlighet med dagens krav på tillgänglighet, energihushållning och säkerhet.

Är höjningarna oproportionerligt höga jämfört med Mimers tidigare likvärdiga renoveringar?
Vi tittar enskilt på varje fastighet inför en ombyggnation. I Vetterstorps fall har vi bedömt att omfattningen av renoveringen behövs för att leva upp till nya krav på energihushållning, tillgänglighet, säkerhet och dagens standard.

Varför sätter vi inte av pengar för framtida underhåll?
Bostadsföretagen får inte avsätta pengar för framtida underhåll. De hyror som vi tar ut täcker de löpande kostnaderna, avskrivningar och räntor. Om vi skulle sätta av pengar för framtida kostnader skulle hyrorna vara högre. Dagens hyresgäster skulle då betala både för sig själva och framtida hyresgäster.