Våra studentlägenheter

Vi har 852 studentlägenheter över hela staden, vilka hyrs ut via Bostad Västerås. Här finns våra studentlägenheter:

Allmogekulturen på Vallby  

Allmogeplatsen 13-17
76 lägenheter

Mer info Allmogekulturen >>

 

Kv Folke i Centrum  

Brahegatan 4/Engelbrektsgatan 19
140 lägenheter

Mer info Folke >>

  

Kv Gåsmyren och Valsborg i Centrum  

Anderslundsgatan 2-12 och 13
112 lägenheter

Mer info Gåsmyren >>

Mer info Valsborg >>

 

Kv Gökärten A och B på Gideonsberg 

Vitmåragatan 5 A-D
89 lägenheter

Mer info Gökärten A >>
Mer info Gökärten B >>

  

Hagastaden på Haga 

Åkarhagsgatan 1
62 lägenheter

Mer info Hagastaden >>

 

Hammaren på Hemdal

Roslagsgatan 1,3,5
56 lägenheter

Mer info Hammaren >>


Kv Hilde i Centrum

Engelbrektsgatan 8
58 lägenheter

Mer info Hilde >>

     
Kasernen på Viksäng  

Kaserngatan 6 och 16
102 lägenheter

Mer info Kasernen >>

  

Kv Kata i Centrum  

Jakobsbergsgatan 11
29 lägenheter

Mer info Kata >>

  
Kv Rotorn och Regulatorn på Gideonsberg  

Generatorgatan 1 och 2
128 lägenheter

Mer info Rotorn/Reglulatorn >>