Organisation

Bostads AB Mimer ägs till hundra procent av Västerås stad och har en styrelse som är politiskt sammansatt. Huvudkontoret ligger i city vilket även vårt kundcenter gör.

Kvartersvärdarna är uppdelade i sex fastighetsområden, och sitter på våra områdeskontor i stadsdelarna Centrum, Viksäng, Skallberget, Bäckby, Pettersberg och Vallby. Vi har även ett mindre kontor i Skultuna som två av våra kvartersvärdar har som bas. Varje områdeskontor har resultatansvar för sin egen verksamhet och totalansvar för servicen till hyresgästerna i sitt område. Områdeskontoren har öppet för kundbesök några timmar per dag för att hyresgästerna i området ska kunna möta sin kvartersvärd personligen med sitt ärende.

Mimers organisationsstruktur

Organisationsstruktur för Mimer