Entreprenörer

Entreprenör installerar köksfläkt
  •  

Entreprenörshandboken

Den här utbildningen ska alla som utför arbete hos oss genomgå. Det är ett krav från oss, då vi vill säkerställa kvaliteten i vår service gentemot våra hyresgäster.

Mer om handboken
 

Arbetsorderhantering

Det här verktyget erbjuder vi dig som kontinuerligt får arbetsorder via vårt system. Välkommen in till vår Leverantörsportal!

Till arbetsorderhanteringen
 
 

Upphandlingar - LOU

Mimer lyder under lagen om offentlig upphandling, LOU. Det innebär att det finns tvingande regler som företaget måste följa vid upphandlingar.

Mer om LOU och pågående upphandlingar
 

Bygganvisningar

Det finns styrande dokument för hur Mimer bygger. Anvisningarna ska användas i all byggnation och ligga till grund för vårt och våra entreprenörers arbete.

Läs mer om Mimers bygganvisningar