Entreprenörer

  •  

Entreprenörshandboken

Den här utbildningen ska alla som utför arbete hos oss på Mimer genomgå. Det är ett krav från oss, eftersom vi vill säkerställa kvaliteten i vår service gentemot våra hyresgäster.

Mer om handboken...
 

Arbetsorderhantering

Det här verktyget erbjuder vi dig som kontinuerligt får arbetsorder via vårt system. Välkommen in!

Till arbetsorderhanteringen...
 
 

Upphandling - LOU

Mimer lyder under lagen om offentlig upphandling, LOU. Det innebär att det finns tvingande regler som företaget måste följa vid upphandlingar.

Läs mer om LOU...