Bo kooperativt

Kooperativ hyresrätt är en mellanform mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt. I en kooperativ hyresrätt hyr man sin lägenhet på samma villkor som en vanlig hyreslägenhet. Skillnaden är att man hyr av en ekonomisk förening, en kooperativ hyresrättsförening.

Den kooperativa hyresrätten gör det möjligt för fler att bo i attraktiva områden, till en relativt låg insats och en fördelaktig hyra. För att hyra en lägenhet krävs att man är medlem i den kooperativa hyresrätts-föreningen. I medlemskapet ingår att betala medlems- och upplåtelseinsats.

Medlemsinsats och upplåtelseinsats

Medlemsinsatsen är en andel i den kooperativa hyresrättsföreningen och är obligatorisk. Upplåtelseinsatsen är betalning för att föreningen upplåter - ger dig tillgång till - vald lägenhet.
Om man lämnar föreningen och flyttar från lägenheten får man tillbaka både medlemsinsats och upplåtelseinsats.

Vem får lägenhet och vem äger den?

För att hyra lägenhet måste personen stå i Mimers bostadskö. Avgörande för vem som erbjuds lägenhet är kötid, uppfyllande av grundkrav och inbetald insats till föreningen. Lägenheten kan inte köpas och säljas, utan tillhör föreningen. Om man flyttar får man insatsen tillbaka och lägenheten hyrs ut till en ny medlem. Vid utflyttning gäller normal uppsägningstid på 3 månader.

Hyresmodell och förvaltning

En kooperativ hyresrättsförening kan äga eller hyra ett hus. Mimer använder hyresmodellen vilket innebär att föreningen hyr huset av Mimer och tillsammans bestäms i vilken omfattning föreningen ska ansvara för teknisk och ekonomisk förvaltning. Arbetsfördelningen mellan Mimer och föreningen regleras genom ett förvaltningsavtal. Föreningen betalar hyra till Mimer.

Boinflytande och föreningsbeslut av hyresnivå

Med kooperativ hyresrätt får man ett direkt boinflytande, bytesrätt, besittningsskydd och andra rättigheter och skyldigheter enligt hyreslagstiftningen. Däremot har man inte hyresgästinflytande vid förbättrings- och förändringsarbete. Föreningen bestämmer själv lägenheternas hyresnivå och ev ändringar av hyror och den gemensamma förvaltningen via beslut i styrelse eller på föreningens årsstämma.

Tillbaka till kv Sjöodjuret