Information om dina lägenhetsnycklar

Det är snart dags för dig att ta emot dina nycklar. Läs nedan vilka alternativ du har.

Informationen gäller inte för dig som redan har mottagit dina nycklar eller om du redan har fått information av Mimer gällande en tid.

Välj ett av följande alternativ

1. Hämta dina nycklar den 17 januari
Om du vill hämta dina nycklar den 17 januari ska du boka en tid via länken nedan. Du hämtar dina nycklar den bokade tiden på Navet på Gasverksgatan 7. Om du inte har möjlighet att boka din tid online är du välkommen att kontakta oss på 021–39 70 00.

Boka tid för nyckelhämtning 17 januari

2. Hämta dina nycklar från och med den 18 januari
Om du vill hämta dina nycklar från och med den 18 januariska du boka en tid via länken nedan. Du hämtar dina nycklar den bokade tiden på Mimers kundcenter på Gasverksgatan 7. Om du inte har möjlighet att boka din tid online är du välkommen att kontakta oss på 021–39 70 00.

Boka tid för nyckelhämtning från och med 18 januari

3. Ta emot nycklarna direkt från den som ska flytta ut
Det är okej för Mimer att du tar emot nycklarna direkt från den som ska flytta ut från lägenheten om det passar er båda. Ni behöver då fylla i och signera en nyckelkvittens och skicka en kopia av kvittensen till oss. Om du tar över nycklarna direkt av den som ska flytta ut behöver du inte boka en tid via länkarna ovan.

Nyckelkvittens mellan hyresgäster (pdf)

Städkontroll

Om du väljer att hämta ut dina nycklar hos Mimer (dvs. alternativ 1 eller 2 ovan) har vi genomfört en städkontroll av lägenheten.

Om du tar emot nycklarna direkt från den som ska flytta ut från lägenheten – se informationen i den länkade broschyren Nyckelkvittens mellan hyresgäster vad som gäller då.

Hämta nycklarna tidigare

Om vi får in nycklarna tidigare och har den avflyttande hyresgästens tillåtelse att lämna ut dom före 17 januari så hör vi av oss till dig.

Är du sjuk?

Är du sjuk, eller om du av någon annan anledning inte kan hämta dina nycklar, går det bra att någon annan hämtar dem åt dig. Ni behöver då fylla i och skriva under en fullmakt. Tänk på att personen som står på fullmakten behöver visa upp godkänd legitimation och ha med sig din legitimation, eller en kopia av den, för att kunna hämta ut dina nycklar.

Fullmakt för att kvittera ut nycklar (pdf)
Fullmakt för att kvittera ut nycklar (Signering med BankID)