Bäckby United

Mimers hyresgäster får 300 kr rabatt årsavgiften vid uppvisande av Mimerkortet.

Bäckby United erbjuder även gratis aktiviteter i eller nära bostadsområdet, för barn och ungdomar. Spontanfotbollen äger rum på fotbollsplanen på Bäckby IP (nya konstgräsplanen) varje fredag kväll kl. 18–21 från 26 juni till14 augusti 2020.