Certego

Certego logga

CERTEGO är idag en av Sveriges största leverantörer av säkerhetsprodukter och säkerhetstjänster. Med Mimerkortet får du 20% avdrag på basutbudet och 10 % avdrag på arbetskostnaden.

Adress: Pressverksgatan 4, 721 09 Västerås
Telefon: 021-10 96 30

www.certego.se