Heby Städ och Flytt

Med Mimerkortet får du följande rabatter:

Flytthjälp 
10% rabatt på timpriset för flytt-tjänster

Packning av flyttgods
10% rabatt på timpriset för packning samt monteringstjänster

Villkor
Heby Städ & Flytt AB är certifierat flyttföretag via SMF – Sveriges Möbeltransportörers Förbund, samt har kollektivavtal, transporttillstånd och ansvarsförsäkring.

För fullständiga villkor besök vår hemsida www.hebystad.se

Uppge att ni har Mimerkortet vid bokning.
Rabatten gäller vid flytt till en Mimerfastighet samt inom Mimers fastighetsbestånd.

Arbetstid räknas vid  ankomst till lastningsadressen och slutar räknas vid avfärd från sista lossningsadressen. Minsta debitering är två timmar.

RUT-avdrag:
RUT-avdraget kan behöva delas på två personers personnummer i hushållet.
Är ni osäkra på hur stort belopp ni är berättigade till så kan ni kontakta Skatteverkets kundservice på tel: 0771-567 567. Om ansökan för RUT-avdrag till Skatteverket avslås debiteras ni totalbeloppet innan RUT-avdrag. RUT-avdraget är 50 % av arbetskostnaden.
(Fordonskostnad, ställtid samt material är inte avdragsberättigade.

Kontaktperson: Joel Berg
Telefon: 0224-775 00
E-post: joel.borg@hebystad.se
Hemsida: www.hebystad.se