Kvarteret Ivar

Mimer bygger om lägenheterna i ditt kvarter. Här hittar du information om ombyggnationen av kvarteret Ivar.

Aktuellt just nu

Skadedjursbesiktning

Inom kort får du mer detaljerad information om en skadedjursbesiktning av din lägenhet. Det är något vi gör i alla lägenheter inför kommande ombyggnation. Vi gör även skadedjursbesiktningar i de lägenheter som ska användas som tillfälliga boenden av dig och dina grannar under ombyggnationen.

Hyresgästgodkännande har skickats

Ditt hyresgästgodkännande är skickat och ska ha landat i din brevlåda. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor. Kontaktuppgifter hittar du sist i brevet.

Varför hyresgästgodkännande?
Sedan ett antal år är det lagstiftat att alla hyresgäster skriftligen måste godkänna åtgärder som höjer standarden i en fastighet. Lagen finns till för att hyresgästerna ska ha möjlighet att påverka en ombyggnation och för att undvika att fastighetsägaren ska sätta igång en renovering utan hyresgästens vetskap.

Om en hyresgäst motsäger sig de standardhöjande åtgärderna prövas ärendet i hyresnämnden. Hyresgästen måste då kunna ange sakliga skäl till att ombyggnationen inte ska genomföras.

Du har fått en projektplan

Nu ska projektplanen ha landat i din brevlåda. I projektplanen kan du läsa om vad vi ska göra i lägenheterna, med huset och på gården och övriga gemensamma utrymmen. Du hittar också information om hyresgästgodkännande, tillfälligt boende och annat som du behöver veta inför din ombyggnation.

Tveka inte att höra av dig till någon av oss om du har frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du på sista sidan av broschyren.

Förhandlingen av hyran är klar

Nu är den nya hyran klar för Ivar och Kåre. Vi har skickat ett personligt brev till dig med din nya hyra.

Hyran är framförhandlad och överenskommen med Hyresgästföreningen.

Uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina sidor

Det är viktigt att vi kan nå dig med information kring ombyggnationen. Gå därför in och se till att du har uppdaterade kontaktuppgifter på Mina sidor.

Ombyggnationssidan här på webben uppdateras regelbundet med aktuell information.

Byggentreprenör klar

Inför varje ombyggnation sker en så kallad upphandling av entreprenör som ska genomföra arbetet. Den är nu klar och ByggConstruct heter företaget som kommer utföra ombyggnationen av ditt kvarter.

Projektledare för ombyggnationen

Mathias Savander är den byggprojektledare som kommer projektleda arbetet. Mathias arbetade även med ombyggnationen av kvarteret Josef.

Överprövning av hyran på kvarteret Josef är klar

Överprövningen av hyran på kvarteret Josef vi tidigare meddelat om är nu klar. Överklagan pausade vårt fortsatta arbete med Ivar och Kåres ombyggnation. Nu när detta är löst startar vi åter igen arbetet.

Nu ansöker vi om beslut gällande de åtgärder som behöver göras, samt börjar förbereda hyresförhandlingen.

Arbetets gång framöver

Det krävs en hel del förberedande arbete inför en ombyggnation. Här följer en lista på vilka punkter som vi har framför oss innan vi kan starta.

  • Förhandling av hyra – startar inom kort
  • Projektplan skickas ut till dig och dina grannar
  • Arbete med Hyresgästgodkännande startar – cirka 10 månaders hantering
  • Dags att göra tema- och färgval för din lägenhet
  • Byggstart kvarteret Ivar – preliminärt under 2022