Du som bor i kvarteret Josef

Kvarteret Josef är ett anrikt kvarter som byggdes i början av 1900-talet. Nu, efter drygt 100 år, har kvarteret genomgått en omfattande och nödvändig ombyggnation så att fastigheten och din lägenhet kan hålla i många år till.

Aktuellt

Ombyggnationen är klar

Ombyggnationen av Josef är äntligen klar och nu återstår endast en del mindre arbeten under våren. Nu hjälps vi åt att hålla kvarteret fint i många år framöver.

Nya cykelställ

Under vecka 16 påbörjar vår entreprenör Tepes arbetet med att montera nya cykelställ, med möjlighet för ramlåsning, längs fasaderna på gården.

Vad innebär arbetet?
Inför den renovering som gjordes av fastigheterna och gården tillsattes 2016 en samrådsgrupp tillsammans med de boende på kvarteret Josef. Det var en unik möjlighet till att få vara med och påverka många av de val som skulle göras. Under dessa samråd framkom det att möbler som ofta placeras längs fasaderna skapar problem. Därför enades man i samrådsgruppen om att det efter ombyggnationen inte längre skulle vara tillåtet att ha möbler längs fasaderna. När de nya cykelställen monteras kommer de möbler som står där idag därför att plockas bort.

Vad behöver du göra?
Om du har en cykel fastlåst i de nuvarande cykelställen, till exempel i ett framhjul, behöver du lossa den och låsa den på ett sätt så entreprenören kan lyfta cykeln åt sidan när de tar bort de gamla ställen. När cykelställen är utbytta kan du åter igen låsa fast din cykel i stället.

Om du har möbler ståendes ber vi dig ta bort dem. Om du inte gör så tar vi bort dem åt dig. Vi hänvisar alla till att använda gårdens nya gemensamma sittplatser istället.

Frågor?
Om du har frågor gällande detta är du välkommen att kontakta vår trädgårdsmästare Annica Pettersson på 021-39 70 00.

Kvar att åtgärda

Under våren åtgärdar vi de sista återstående arbetena:

  • Skärmtak till entréerna – kompletterande arbete under april/maj
  • Skötsel av gräsytor och planteringar – klart i juni
  • Lagning av utvändiga entrétrappor – april/maj
  • Viss justering samt fogning av smågatsten kan förekomma – april/maj
  • Mindre arbeten i lägenheterna efter eventuella besiktningsanmärkningar – åtgärdade mitten av maj

Förändringar

Trapphus och entréer
Trapphus och entréer har nu fått nya ytskikt och vi vill påminna om att det inte är tillåtet att förvara personliga tillhörigheter någonstans i trapphuset, inte ens dörrmattor eller skor. Detta framförallt på grund av brandrisken.

Gården
Nya sittplatser har skapats på gården med solstolar, bänkar, berså, pergola och fasta grillar. Inga privata utemöbler får ställas ut, enligt tidigare överenskommelse.

Träden på gården står kvar, med undantag för två träd som Mimers arborist bedömt vara i för dåligt skick för att vara säkra att behålla.

Gräsmattan har bevarats för lek och en ny lekplats har skapats med ny gungställning, karusell och sandlåda. Vi har även gjort plats för odling och gården har fått bättre belysning.

Vi har även fått ny asfaltsbeläggning på innergården.

Miljöboden
Miljöboden är målad och omskyltad för att du enklare ska kunna sortera dina sopor rätt.

Kom ihåg: Ingen plast i eller runt den bruna matavfallspåsen och inga grovsopor i Miljöboden.

Tvättstugan
Tre tvättstugor har blivit två och nya fina maskiner står på plats. Tvättstugan på Alléstigen 9A har dessutom utrustats med en grovtvättmaskin samt grovtorktumlare. Var alltid noga med att städa tvättstugan efter dig och tvätta endast när du bokat tid.

Källare och förråd
I källaren finns nu nya lägenhetsförråd. Källargångarna ska vara helt fria från saker och du får inte förvara dina tillhörigheter där. Detta främst på grund av brandrisken.

Nu hoppas vi att du ska trivas många år till i din lägenhet och ditt kvarter.
Välkommen hem!