Parkeringsavgifter

Varje år sker en höjning av avgiften för din parkeringsplats med 2 procent. Du får med den på hyran inför 1 januari. 

Avgiften höjs med 2 procent varje år. Den börjar gälla 1 januari.

Avgift för parkering 2019

Nedanstående siffror är för 2019 och ska därmed räknas upp med 2 % för att få reda på hyran för 2020. Tabellen kommer uppdateras med de nya avgifterna.