Parkeringsavgifter

Varje år sker en höjning av avgiften för din parkeringsplats med 2 procent. Du får med den på hyran inför 1 januari. 

Avgift för parkering 2020