Städa och sköt om lägenheten

Du är ansvarig för att hålla rent i din lägenhet, sköta maskinerna och inredningen. Här kan du läsa hur du gör.

Om du undrar över något går det bra att kontakta Felanmälan, eller prata med kvartersvärden.

Håll apparaterna i köket rena

Spisen och ugnen: Håll rent och städa bakom regelbundet

 • Gör rent ugnen inuti.
 • Dra ut spisen, dammsug eller sopa och torka rent bakom den. Om det är rent bakom, under och i alla skåp och apparater, minskar risken för skadedjur i huset.
 • Var försiktig med att använda vassa föremål om du har en keramikhäll eftersom det kan ge repor på ytan.

Kylskåp och frys: Frosta av, tina all is

Frosta av kylen och frysen varje år, om de inte är självavfrostande. Töm ut allting och stäng av apparaten. Låt dörren stå öppen och låt all is tina av sig själv. Samla upp smältvattnet i en plåt eller skål. Rör inte isen, använd inget för att ta bort den, det kan skada frysen.

 • Ta ut all mat och stäng av kylskåpet eller frysen.
 • Låt dörren stå öppen och låt all is tina av sig själv.
 • Samla upp vattnet som rinner ut i en plåt eller skål.
 • Rör inte isen och använd inget verktyg för att ta bort den, det kan skada frysen.
 • Se även till att hålet för avrinning på kylskåpets innervägg inte är igensatt.

Köksfläkten: Ta loss filtret och tvätta – varje månad

Eftersom köksfläkten fungerar som frånluftsventil i de flesta av våra lägenheter är det viktigt att hålla den ren från smuts och damm.

 • Rengör fettfiltret i fläkten minst en gång i månaden.
 • Diska det i varmt vatten med ett milt diskmedel eller använd diskmaskinen.
 • Öppna gärna köksfönstret en aning när du lagar mat. Då fungerar ventilationen i köket bättre.

Om du har kolfilterfläkt bör du byta kolfilter en gång per år. Kolfilter finns att köpa i större varuhus eller vitvaruaffärer. Är du osäker på vilken sorts fläkt du har ska du fråga Felanmälan.

Spara bruksanvisningarna

Spara bruksanvisningarna för apparaterna. Där står hur du sköter dem, och hur du kan hitta felet om de slutar fungera. Läs dem när du flyttar in, och lämna dem när du flyttar, så att nästa hyresgäst får dem.

Sätta in ny diskmaskin eller tvättmaskin

Du får installera diskmaskin eller tvättmaskin själv om det redan finns färdiga anslutningar för el, vatten och avlopp. Om det inte finns anslutningar måste du anlita en elektriker.
Eluttaget måste vara jordat. Maskinen måste stå på ett vattentätt underlag.
Du kan också beställa diskmaskin eller tvättmaskin genom Mimers Tillval.

Elektricitet – lampor, apparater, säkringar, proppar

Byta propp eller återställa säkring – om elen går

Om elen försvinner kan det vara en säkring som har reagerat. Det är en säkerhetsåtgärd. Det kan hända till exempel när en apparat är trasig eller om du använder för många apparater samtidigt.

 1. Börja med att ta bort lampan eller apparaten, om det var det som gjorde att säkringen reagerade.
 2. Säkringar och proppar ordnar du själv. De sitter i elskåpet, som oftast sitter i hallen nära ytterdörren.

Automatsäkring

Om du har rader med strömbrytare i elskåpet, ”vippknappar”, så kallade automatsäkringar, har en av dem fällts ner. Fäll upp den.

Proppar

Om du har runda proppar i skåpet, leta rätt på den som är trasig. Det finns en liten glasskiva på varje propp med en färgad platta bakom. Färgen visar vilken ampere säkringen skall
ha. Om plattan har ramlat ner är proppen trasig. Skruva ur den och ersätt den med en ny, av samma styrka och med samma färg som den trasiga. Du kan köpa proppar i mataffärer och varuhus.

Sätta in lampor, apparater och annan elutrustning

Du får själv byta lampor. Vid fel på den fasta elinstallationen, så som spis, strömbrytare och eluttag, ska du kontakta Felanmälan.

El utomhus

Apparater som ska användas utomhus, till exempel balkongbelysning, ska vara godkänd för utomhusbruk. För infravärmare måste du göra en fast installation med strömbrytare, vilket kräver en elektriker.

Byta lampor

Lampor byter du själv. Mimer byter lampor i kyl, frys, ugn och lysrör i badrum.

Anlita proffs för andra elinstallationer

Anlita en behörig elektriker om du vill installera till exempel armaturer eller strömbrytare i badrummet. Hemförsäkringen gäller inte om det börjar brinna på grund av en felaktig elinstallation. Då kan du bli skyldig att betala skadorna i huset. Du kan hitta elektriker genom att söka på Internet.

Ventilation – kontrollera och rengör

För att ventilationen ska fungera bra, måste de kunna släppa igenom luft. Ventilerna får därför inte vara igentäppta av damm och smuts. Rengör ventilerna genom att dammsuga dem försiktigt. Kontrollera samtidigt att de fungerar.

Det finns frånluftsventiler vid taket i badrummet. I köket fungerar köksfläkten som frånluftsventil förutom för de som har en sådan ventil i taket.

Kontrollera frånluftsventilerna så här:
Håll ett tunt papper över ventilen. Om papperet sitter kvar med hjälp av utsuget fungerar ventilationen. Om inte, ta kontakt med vår felanmälan.

Tilluftsventiler finns ofta vid taket eller bakom elementen i flera rum. Genom dem kommer det in ny, frisk luft. Tilluftsventilerna är fast inställda och du ska inte ändra på dem, för då kommer inte ventilationssystemet att fungera som det ska.

Håll rent så slipper du stopp i avloppet

Ta med jämna mellanrum bort hår och annat avfall från bottenventilerna i badkar och handfat samt matrester i diskhon. På så sätt undviker du att avloppet täpps till. Använd aldrig kemikalier för att rengöra avloppet. Om du får stopp i avloppet, försök att lossa det avfall som sitter i vägen. Går inte det så måste du snarast anmäla felet till Felanmälan.

Rengör golvbrunnen

I badrummet finns en golvbrunn som du bör rengöra med jämna mellanrum. På så sätt kan du undvika att det blir stopp eller börjar lukta illa. Gör så här:

 1. Lyft av gallret som täcker golvbrunnen. Ibland sitter gallret fast med två skruvar som måste skruvas bort.
 2. Ta bort hårrester och annat som fastnat i brunnen. Om det behövs kan du försiktigt peta loss sådant som fastnat i avloppsröret med en rensspiral eller ståltråd.
 3. Spola brunnen med handduschen och torka av.
 4. Sätt fast gallret igen.

Om toaletten rinner

Om toaletten rinner kan du prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger. Om det fortsätter att rinna ska du göra en felanmälan.

Fäst handtag och beslag när det behövs

Då och då händer det att beslagen på köksluckor, kökslådor och garderober känns lösa. Det ordnar du enkelt själv med en skruvmejsel. Dra åt skruvarna på insidan av dörren eller lådan.

Städa miljövänligt

Ett bra sätt att bli mer miljösmart är att börja där du är – hemma. De flesta av oss tror att vi behöver använda en massa olika kemikalier för att få det rent. Så är det inte. Börja med att enbart välja miljömärkta produkter. Spana efter symbolerna för Bra Miljöval eller Svanen. Ta sedan hjälp Naturskyddsföreningens Grön guide med tips för miljövänlig städning.

Läs Naturskyddsföreningens städtips här