Städa och sköt om lägenheten

Du är ansvarig för att hålla rent i din lägenhet, sköta maskinerna och inredningen. Här kan du läsa hur du gör.

Om du undrar över något går det bra att kontakta Felanmälan, eller prata med kvartersvärden. Mycket kan – och ska – du göra själv. Här finns instruktioner och även filmer som på ett enkelt sätt visar du gör. Filmerna är textade på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Håll apparaterna i köket rena

Kökets vitvaror