Byte av utrustning för värme och varmvatten i ditt område

Under vecka 20 byter vi styrutrustning för värme och varmvatten, adresserna som är berörda är Portlidervägen, Loftbodsvägen och Allmogeplatsen 2-34. Det kan innebära kortvariga störningar på varmvattnet hos dig.

Hur påverkas jag?

Under tiden vi byter utrustningen som styr din värme och ditt varmvatten kan det bli en del kortvariga störningar på ditt varmvatten. Vissa av er kommer inte märka av arbetet alls.
Arbetet pågår under vecka 20, med start 11 maj.