Eldningsförbud i Västerås

Det råder eldningsförbud i stora delar Västmanland och i hela Västerås. Eldningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att elda i skog och mark.

Det är dock tillåtet att elda i en iordningsställd grillplats i syfte att tillreda mat, men inte i engångsgrill eller grillar med korta ben. Detta gäller även på Mimers gårdar. Grillning får endast ske på de fasta grillplatserna.

Hög brandrisk, trots regn

Även om det regnar i perioder är brandrisken fortsatt mycket hög. Följ SMHIs och Länsstyrelsernas råd. Det krävs mycket stora mängder regn innan brandrisken sjunker till nivåer då eldningsförbudet kan tas bort helt. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Eldningsförbud på Västerås stads hemsida

Brandrisk och eldningsförbud på Länsstyrelsen Västmanlands hemsida

Från 2020-06-29 klockan 13:00 är eldningsförbudet upphävt.