Parkeringsavgifterna höjs med 2 % varje år

Varje år höjer vi hyran för alla bilplatser med 2 procent. Den höjningen börjar gälla från 1 januari. Det är därför du som har en bilplats hos oss har fått en högre avgift att betala via din hyresfaktura.

Bilplatser inkluderar även garage och carport.

Förhandlar ni inte med Hyresgästföreningen?

Kostnaden för parkering förhandlas inte med Hyresgästföreningen eftersom parterna har avsagt sig förhandlingsansvaret för dessa.