Parkeringsavgifterna höjs med 2 % varje år

Varje år höjer vi hyran för alla parkeringsplatser med 2 procent. Den höjningen börjar gälla från 1 januari. Det är därför du som har en parkeringsplats hos oss, har fått en högre avgift att betala via din hyresfaktura.

Parkeringsplatser inkluderar även garage och carport.

Förhandlar ni inte med Hyresgästföreningen?

Kostnaden för parkering förhandlas inte med Hyresgästföreningen eftersom parterna har avsagt sig förhandlingsansvaret för dessa.