Problem med värmen och varmvattnet

Vi har problem med värmen och varmvattnet på fyrtornsgatan 10A-10B samt Kummelgatan 9.

Vad händer nu?

Våra drifttekniker jobbar med problemet. Man har beställt reservdelar till dataenheten i undercentralen, till den modulen som styr värme och varmvattnet.