Skyddade personuppgifter

Mimer lyder under offentlighets- och sekretesslagen vilket betyder att alla uppgifter som Mimer hanterar är offentliga.

Om du har skyddade personuppgifter måste du kunna uppvisa intyg på det till Mimer. Intyget är ett personbevis som är stämplat av Skatteverket. Om vi inte har ett intyg från dig som har skyddade personuppgifter måste vi enligt lag följa offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Det vill säga att alla har rätt att få läsa handlingar och även få en papperskopia på dom. Offentlighetsprincipen uttrycks i TF 2 kap, och reglerna för sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Om någon hör av sig till Mimer och begär ut uppgifter om dig som har skyddade personuppgifter nämner vi aldrig att du bor hos oss eller att du har skyddade personuppgifter. Mimer tar istället emot förfrågan om att lämna ut uppgifterna och återkommer sedan med besked.

Vad säger hyreslagen?

Med hänvisning till hyreslagen, 21 kap 3§:

”Sekretess gäller för uppgift om en enskilds bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, den enskildes telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med denne samt för motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs.”

Så ansöker du om skyddade personuppgifter

Du ansöker om skyddad folkbokföring och sekretessmarkering hos Skatteverket.
Fingerade personuppgifter ansöker du om hos Polisen.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om skyddade personuppgifter.

Skyddade personuppgifter på skatteverket.se

Hur gör jag flyttanmälan om jag har skyddade personuppgifter?

Du som har skyddade personuppgifter och ska flytta ska göra en flyttanmälan hos Skatteverket.

  • Du som vill anmäla flytt digitalt gör det i e-tjänsten Flyttanmälan. Logga in med din e-legitimation.
  • Du som vill anmäla flytt på papper skickar in blanketten SKV 7845 till din skyddsgrupp eller till Skatteverkets inläsningscentral. Adressen står på blanketten. Har du skyddad folkbokföring ska du skicka in blanketten till din skyddsgrupp.