Faktakollen

Ibland publicerar tv, radio och tidningar vad som händer på bostadsmarknaden i Västerås. Information finns även i sociala medier. Men det är inte alltid som den informationen är sann eller fullständig. Mimer publicerar därför information så att du kan bilda dig din egen uppfattning.

Trygghetskameror på Bäckby

I augusti 2018 påbörjar vi arbetet med att sätta upp trygghetskameror på parkeringsplatser i bostadsområdet Bäckby. Det är en del i vårt trygghetsskapande åtgärder i Bäckby och syftet med trygghetskamerorna är att förebygga och förhindra att brott sker, men även att skapa underlag till en eventuell polisanmälan.

Arbetet med att montera upp trygghetskamerorna startar på Välljärnsgatan och i början av 2019 ska alla våra parkeringar på Bäckby ha trygghetskameror. Totalt ska 160 kameror sättas upp.

Bakgrund

Den 28 juni 2017 gav Länsstyrelsen Mimer tillstånd att sätta upp kameror på parkeringarna i Bäckby för att förebygga, förhindra och ge underlag till att utreda brott. Beslutet är tillsvidare och styrt till vissa tider under dygnet.

Till grund för beslutet ligger de polisanmälningar som gjorts (ej av Mimer) under 2016 och 2017 angående bilbränder och skadegörelse i Bäckby samt de trygghetsskapande åtgärder Mimer tagit i förebyggande syfte.

Trygghetsskapande åtgärder

Åtgärderna har bland annat varit att se över parkeringarnas belysning och vegetationen i området samt satt in ronderande väktare. Dessa åtgärder har varit en förutsättning för att ansöka om tillstånd om kameraövervakning hos Länsstyrelsen.

Andra åtgärder vi jobbar med är grannsamverkan, planering av nyproduktion i området och skapande av olika mötesplatser för våra hyresgäster. Vi har även ett nära samarbete med kommun, andra fastighetsägare och Polis som har en extra satsning i området. Vi har också samarbetat med civilsamhället som bidragit mycket. Trygghetskameran blir ett nytt tekniskt redskap vi kan arbeta med.

Nytt redskap i arbetet med tryggheten på Bäckby

Mimer samarbetar med Tryggare Sverige och arbetar efter en trygghetsmodell som de och Brottsförebyggande rådet rekommenderar. En del i den modellen kallas för social kontroll där trygghetskameror ingår. Syftet med trygghetskamerorna är att förebygga och förhindra att brott sker, men även att skapa underlag för att utreda brott.

Hur fungerar trygghetskameran?

Trygghetskamerorna är aktiva alla dagar mellan kl. 20.00 – 06.00. Övrig tid är de avstängda. Kameran registrerar det som sker och reagerar på ett avvikande beteende. Då går ett larm till en larmcentral och en larmoperatör tittar i realtid på det som trygghetskameran filmar och en väktare åker till platsen. Väktaren kan även kalla på polis om det krävs.

Kan vem som helst begära ut det trygghetskamerorna spelar in?

Det är bara Polisen som kan begära ut bilder från Mimer. Endast två personer på Mimer kan lämna ut bilderna till Polisen.

Publicerat: 2018-08-22