Sponsring och samarbete

Vi har en lång tradition av att samarbeta med föreningar, företag och Västerås stad för att aktivt bidra till en positiv samhällsutveckling i Västerås. Vi vill skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden, stärka Mimers varumärke och dra vårt strå till stacken för att göra Västerås till en attraktiv stad att bo, leva och verka i.

I vår sponsring prioriterar vi samarbeten med fokus på barn och ungdomar och deras utveckling inom idrott, kultur och hälsa. Det är viktigt att vi och våra samarbetspartners delar varandras värderingar när det gäller etik, moral och miljö. Det är också viktigt för oss att samarbetet står på affärsmässig grund och till ömsesidig nytta för båda parter.

Några av de organisationer som delar våra värderingar och som vi samarbetar med är Naturskyddsföreningen, Vallby Friluftsmuseum, Here 4 U och många av stadens idrottsföreningar.

Läxhjälpen

Genom att samarbeta med Stiftelsen Läxhjälpen kan fler elever kunna gå ut skolan med godkända betyg.

Läxhjälpen är en konkret insats som angriper det som är ett av Sveriges största problem i dag; bristen på integration som leder till att allt fler unga inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället. Vi på Mimer har samarbetat med Stiftelsen Läxhjälpen och Bäckbyskolan sedan våren 2015 och från sommaren 2017 är projektet överflyttat till Petterbergsskolan.

Skolverkets rapporter bekräftar att ett antal skolor i Västerås har fått det tuffare. Pettersbergsskolan har tillsammans med flera andra skolor många elever som nyligen kommit till Sverige och behöver ett stort stöd i undervisningen

Från att ha stöttat 15 elever med regelbunden läxhjälp, sex timmar varje vecka, ger vi sedan hösten 2015 den möjligheten till 30 elever. Vi agerar på skolans tuffare situation, genom att ge fler den här värdefulla möjligheten.

Kostnadsfri hjälp

Det är kvalificerade, och arvoderade, studenter från Mälardalens högskola som hjälper ungdomarna med läxorna med mål att höja betyget. Läxhjälpen är kostnadsfri för elev och skola tack vare stöd från företagen som finansierar läxhjälpen. I samarbete med skolan väljs elever med svaga betyg ut för att delta i Läxhjälpens program. Hela 80–90 % av läxhjälpens elever brukar nå gymnasiebehörighet.

Connexion Rap West

Under hösten 2017 föddes idén om att skapa en mötesplats för ungdomar på Bäckby, ett område i den västra delen av Västetrås. Svenska Kyrkan på Bäckby, Mimer, Sensus Studieförund och Here4U började tillsammans planera en musikskola då intresset för rapp-musik är stort på området. Tillsammans började man planera Connexion Rap West, en rapp-skola för ungdomar mellan 13 och 18 år.

Syftet är att utveckla en attraktiv mötesplats för unga på Bäckby där deltagarna är med i en fritidsaktivitet med lärande inom musik. Fokus är att bygga både sammanhållning och talanger. Deltagarna får ta ansvar för sin utveckling och får erfarenheter för framtida drömmar. Kursen leds av positiva vuxna förebilder och handledare.

Under ett tiotal tillfällen per termin deltar ungdomarna i workshops om att skapa musik. De får också lyssna till föreläsningar av musikprofiler inom genren med syfte att bli peppade och inspirerade.

Mimerkortet

Varje år arrangerar vi aktiviteter tillsammans med våra samarbetspartners. Inom konceptet Sommarkul ryms en mängd aktiviteter för barn och ungdomar. Vi erbjuder också rabatter med Mimerkortet på entréer till sportevenemang, båtresor och besök på sevärdheter och attraktioner. Alla våra hyresgäster och medarbetare får kortet.

Läs mer om Mimerkortet och dess erbjudanden